Wydaj z nami „Kotwice w niebie” Rémiego Brague'a po polsku

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Do końca zbiórki
dni
%
Brakuje

Metafizyka, daleka od bycia jedynie zbędną nadbudową, okazuje się bazą (infrastrukturą) niezbędną dla kontynuacji ludzkiego życia” – prof. Rémi Brague

 

W ostatnich zdaniach swojej książki Remi Brague przywołuje myśl z Platońskiego Timajosa: człowiek jest jak odwrócone drzewo, którego korzenie znajdują się w górze. Czy dziś, po tylekroć ogłaszanej „śmierci Boga” i „zmierzchu metafizyki”, po nietzscheańskim haśle „człowiek jest czymś, co należy przezwyciężyć” mamy jeszcze – możemy mieć – kotwice w niebie? Francuski filozof bada przełomowe znaczenie kantowskiej krytyki metafizyki i kolejne etapy „antymetafizycznej kampanii” w dziejach zachodniej myśli, oraz jej filozoficzne, mentalne, kulturowe konsekwencje. Stawia pytania: czy ludzkość zmierza ku samodestrukcji? Czy „narodziny są cudem ocalającym świat od upadku”, czy raczej to samobójstwo jest, jak chce Camus, „jedynym prawdziwym, poważnym problemem filozoficzny”? I jakie racje metafizyczne mogą stać za wyborem przekazywania życia i powoływania nowego istnienia zamiast przerywania własnego?

 

Jak w każdej ze swych książek francuski filozof czerpie z doskonałej znajomości i głębokiego wyczucia myśli mistrzów swej dyscypliny, od jej antycznych korzeni do współczesności, ale mierzy się też z intuicjami największych twórców literatury pięknej: Dostojewskiego, Conrada czy Huxleya. Przywołuje Homera, Szekspira i Sartre’a, trafnie i z wyczuciem odczytuje trendy we współczesnej kulturze, mentalne przemiany ostatnich stuleci – i ostatnich dekad. Znakomite tłumaczenie Zofii Litwinowicz-Krutnik pozwala polskiemu czytelnikowi cieszyć się nie tylko głębią myśli francuskiego filozofa, ale także tak lubianą przez niego, subtelną grą językową, w ramach której prowadzi nas do odkrycia autentycznej, „metafizycznej infrastruktury ludzkiego życia”.

 

Rémi Brague (ur. 1947 r.) - pisarz, filozof, profesor Sorbony oraz Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Jeden z najwybitniejszych i najciekawszych współczesnych myślicieli europejskich. Laureat Nagrody Ratzingera. Nakładem Teologii Politycznej do tej pory ukazało się pięć jego książek: „Europa, droga rzymska”, „Prawo Boga”, „Mądrość świata”, „Królestwo człowieka” oraz „Umiarkowanie nowoczesny”.

 

Mamy tu do czynienia nie tylko z mądrą, wyważoną, konieczną obroną tradycji potężnego działu filozofii, ale również – a może przede wszystkim – ochronę tego, co wydaje się najważniejsze: filozofii życia, ludzkiej egzystencji, heideggerowskiego bytowania, ale zakotwiczonego w transcendencji. Dla wielu ludzi zawiedzionych nihilizmem, przerażonych falą pesymizmu i alienacją społeczną prowadzącą do samobójstw, ten wymiar „samozagłady ludzkości” (określenie Brague’ a) wymaga poznania i terapii.

 

- prof. Remigiusz Forycki

 

Tak istotne w pracy Brague’a zaplecze historyczno-filozoficzne, z jakiego wyrasta i z którego bogato czerpie, zostaje wprowadzone w rytm oraz treść namysłu filozoficznego nad współczesną kondycją człowieka. Nie jest to myślenie o przeszłości jako domkniętym fragmencie dziejów, lecz rekonstrukcyjne myślenie przeszłością, która i tak w nas pulsuje i bez której pozbawiamy się pełnego dostępu do samorozumienia.

 

- dr Zdzisław Kunicki

 

SPIS TREŚCI (CZYTAJ)

 

PRZEDMOWA (CZYTAJ)

 

 WYKŁAD PROF. REMIEGO BRAGUE’A W INSTYTUCIE KULTURY ŚW. JANA PAWŁA II

 

Prosimy o pomoc w wydaniu książki „Kotwice w niebie” prof. Rémiego Brague’a:

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w dowolnej wysokości zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach pierwszego polskiego wydania książki „Kotwice w niebie” prof. Rémiego Brague’a oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 80 złotych w podziękowaniu otrzyma bezpłatny egzemplarz książki „Kotwice w niebie”  prof. Rémiego Brague’a, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach pierwszego polskiego wydania książki „Kotwice w niebie” oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 złotych w podziękowaniu otrzyma PAKIET BRAGUE składający się z 5 książek prof. Brague’a: „Europa: Droga rzymska”, „Mądrość świata”, „Prawo Boga”, „Królestwo człowieka” oraz „Kotwice w niebie” oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 1000 złotych otrzyma tytuł Honorowego Darczyńcy, książki z zestawu PAKIET BRAGUE składający się z 5 w.w. książek prof. Brague’a oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki.

 

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Kotwice. Darowizny na książki można odpisać od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna Kotwice

Kod SWIFT: PKOPPLPW

Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705

Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561

Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Wspieram

80
500
1000
Podaj kwotę