Pierwsze polskie wydanie książki „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej” Jana Patočki!

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Po raz pierwszy w języku polskim książka „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej” Jana Patočki - jednego z największych filozofów XX wieku i prekursora czeskiej fenomenologii

 

Dla Jana Patočki Sokrates jest kimś więcej niż moralistą, twórcą humanizmu czy propagatorem intelektualizmu etycznego. Nie jest możliwe filozofowanie bez Sokratesa – pisze w swojej książce „Platon a Europa”. Czeski filozof przygląda się sokratejskiemu myśleniu od strony metafizyki. Szuka u Sokratesa wzoru wychowania i wzorca zadawania pokornych pytań o świat i to, co w nim jest.

 

W książce „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej” autor poddaje analizie różne interpretacje Sokratesa, choćby autorstwa Kierkegaarda, Hegla i Nieztschego. Podejmuje m.in. tematy nauczania Sokratesa, jego korzeni i wychowania oraz pojęcia arete. Wszystkim tekstom tego tomu przyświeca myśl, którą Patočka formułuje we wstępie: „(…) nie chodzi nam o nic innego niż o ukazanie tego szczególnego problemu: Sokrates jako postać nieustannie nieuchwytna oraz Sokrates jako żądanie i ustawicznie odnawiające się wyzwanie. Sokrates, którego stale w niedoskonały sposób konstruujemy, wreszcie Sokrates, z którym lub przeciwko któremu się walczy, który pomimo wszystkich trudności wynikających z czysto obiektywnego pojęcia w jakiś sposób jest między nami.”

Książka Jana Patočki „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej” w pierwszej wersji ukazała się jako skrypt wydany na powielaczu w latach 40. XX wieku, a próby jej ponownego poprawionego wydania w latach 60. w czasie Praskiej Wiosny spełzły na niczym. Przygotowujemy obecnie pierwsze polskie wydanie tej książki. Prosimy o Państwa wsparcie.

 

PRZECZYTAJ SPIS TREŚCI [KLIKNIJ]

 

PRZECZYTAJ WSTĘP DO KSIĄŻKI [KLIKNIJ]

 

PRZECZYTAJ FRAGMENT KSIĄŻKI [KLIKNIJ]

 

PRZECZYTAJ TEKST REDAKTORA NAUKOWEGO TOMU O SOKRATEJSKICH ROZMYŚLANIACH JANA PATOČKI [KLIKNIJ]

 

➤ Osoby, które przekażą darowiznę w wysokości min. 1000 złotych otrzymają w podziękowaniu bezpłatny egzemplarz i tytuł Honorowego Darczyńcy pierwszego polskiego wydania książki Jana Patočki „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej”, zostaną także wymienione z imienia i nazwiska na eksponowanym miejscu na pierwszych stronach książki i zaproszone na zamknięte seminarium Teologii Politycznej.

 

➤Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 złotych otrzyma w podziękowaniu PAKIET SOKRATES (na który składają się: Sokrates i Państwo, Richarda Krauta; Religia Sokratesa, Marka McPherrana; Sokrates i Arystofanes, Leo Straussa; Sokrates, Jana Patočki) a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki.

 

 ➤Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 75 złotych otrzyma w podziękowaniu bezpłatny egzemplarz pierwszego polskiego wydania książki Jana Patočki „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej”, a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki.

 

 ➤Każda osoba, która przekaże darowiznę na pierwsze polskie wydanie książki Jana Patočki „Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej” zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach wraz z podziękowaniami.

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Patocka Sokrates

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna Patocka Sokrates

Kod SWIFT: PKOP PL PW

Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

Wspieram

75
275
1000
Podaj kwotę