Wesprzyj wydanie książki „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy”

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Ten, kto podważa zasadność polityki historycznej, podejmuje próbę przekonania wiatru, żeby nie wiał – „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy” Pawła Ukielskiego to zbiór artykułów i esejów, poświęconych teorii i praktyce polityki historycznej.

 

Odkąd rzeczywistość brutalnie zweryfikowała marzenie o końcu historii i przypomniała, że refleksja nad przeszłością nie jest wyłącznym polem akademickich historyków, pojęcie polityki historycznej nabrało ogromnego znaczenia. Czym jest polityka historyczna i dlaczego jest ona konieczna? Czym może grozić jej zaniedbanie?

 

Jak pisze we wstępie autor:

 

Zmiany w postrzeganiu polityki historycznej na świecie towarzyszyły daleko idącym przemianom sytuacji globalnej – kryzys finansowy i gospodarczy z 2008 roku, agresje Rosji na sąsiadów – Gruzję i Ukrainę, kryzys migracyjny czy pandemia koronawirusa spowodowały, że optymizm ostatniej dekady XX i początku XXI wieku prysł jak bańka mydlana i można otwarcie mówić o odwrocie od globalizacji. Co więcej, okazało się, że pamięć i narracja historyczna mogą stanowić oręż nie tylko w walce wizerunkowej, lecz również w realnych wojnach. Polityka historyczna to już nie tylko soft power. To już bywa po prostu power.

 

Tę myśl Paweł Ukielski rozwija na kartach książki „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy” – frapującego dokumentu jednej z najważniejszych debat współczesnej Polski.

 

Paweł Ukielski nie jest teoretykiem, lecz praktykiem polskiej i europejskiej pamięci. Tym ważniejsze są jego opinie zebrane w tej książce
 – 
Łukasz Kamiński (historyk, były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej).

 


Zobacz spis treści

Paweł Ukielski o swojej książce

Przeczytaj wstęp autora

Paweł Ukielski o polityce historycznej – wywiad

Przeczytaj numer „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Dom ideologii europejskiej?”


 

 

Paweł Ukielski jest historykiem i politologiem, pełni funkcję wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest członkiem zarządu Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia. W latach 2014–2016 był zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się współczesną historią Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem tragicznego doświadczenia dwóch totalitaryzmów XX wieku.

 

Aby wydać zbiór tekstów autorstwa Pawła Ukielskiego potrzebujemy Państwa wsparcia. Prosimy o darowizny.

 


 

➤  Każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 60 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ KSIĄŻKI POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 zł, otrzyma PAKIET PAMIĘĆ POLSKI składający się z następujących książek: Paweł Ukielski „Pamięć Polski. Pamięć sąsiadów. Pamięć Europy.”, Marek Cichocki „Północ i Południe”, Tomasz Merta „Nieodzowność konserwatyzmu” i ks. Jan Sochoń „Męczeństwo i miłość”) oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach książki (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Pięciu pierwszych darczyńców, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 zł, otrzymają również Tytuł Honorowego Darczyńcy książki, specjalny list z podziękowaniami od Autora oraz zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu.

 


 

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe, Pamięć Polski.

 

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, Pamięć Polski
Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

Wspieram

60
160
500
Podaj kwotę