OMP: POLSKA – CO DALEJ? KONSERWATYWNE DYLEMATY

Kraków, 2 grudnia, godz. 14.00-18.00

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na konferencję o polskiej polityce, analizowanej z konserwatywnej perspektywy, z uwzględnieniem różnic diagnoz i recept wysuwanych przez różne, choć zapewne nie wszystkie, nurty polskiego konserwatyzmu. Odbędzie się ona w Krakowie, 2 grudnia, 14.00-18.00.

Tezy do dyskusji przedstawią m.in.:
- MAREK A. CICHOCKI
- JAROSŁAW FLIS
- ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI
- JAN FILIP STANIŁKO
- ALEKSANDER SURDEJ
- ŁUKASZ WARZECHA
- TOMASZ ŻUKOWSKI

Wybrane zagadnienia, które będą rozważane:
- Stan nastrojów społecznych, politycznych i kulturowych w polskim społeczeństwie a przyczyny zwycięstwa PO, porażki PiS i sukcesu wyborczego Ruchu Palikota
- Jakie są oczekiwania polityczne Polaków (czego chcą od swego państwa i rządzących), ich preferencje ideowo-kulturowe, świat ich wartości
- Czy prawdziwe są opinie, że dochodzi do przesunięcia się sympatii Polaków ku lewicy, albo centrum, względnie proces ich ideowego obojętnienia, a jeśli tak, to:
- czy mamy do czynienia ze zmianami dynamicznymi, czy z wolną ewolucją,
- czy są to zmiany o charakterze w dłuższej perspektywie nieodwracalnej czy mogą być powstrzymane,
- co je wywołuje, czy są one specyfiką polską, czy wpisują się w procesy zachodzące także w innych europejskich krajach
- Rola mediów w polskiej polityce i ich wpływ na wynik rywalizacji wyborczej
- Rola nieformalnych powiązań i sieci interesów biznesowo-politycznych w kształtowaniu układu sił na polskiej scenie politycznej
- Z jakimi kluczowymi wyzwaniami będzie się mierzyć Polska w najbliższych latach i jak one mogą wpłynąć na polską politykę i nastroje społeczne?
- Jakie jest obecne miejsce konserwatystów w polskiej polityce i jakie są perspektywy dla nich na najbliższe lata?
- W jaki sposób obywatele o konserwatywnych poglądach mogą odzyskać wpływ na państwo?
- Jakie są granice kompromisu dla konserwatystów w życiu politycznym? Czy powinni oni wzorować się na niektórych konserwatywnych z nazwy partiach zachodnich, które w wielu dziedzinach odeszły od zasad tradycyjnie utożsamianych z konserwatyzmem, zbliżając się ideowo do centrum, rezygnując zwłaszcza z wyrazistego stanowiska w kwestiach obyczajowych?

Szczegóły na:
www.omp.org.pl


Ambitna kultura potrzebuje Twojego wsparcia. Prosimy, przekaż darowiznę w dowolnej wysokości i dołącz do grona wydawców najnowszego numeru rocznika Teologii Politycznej. Kliknij tu lub przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną nr 11”. Dziękujemy!

Wydaj z nami

TP11 Front
– pyta Dariusz Karłowicz, zachęcając do wsparcia wydania kolejnego numeru „Teologii Politycznej”
Brakuje

Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.