Wesprzyj pierwsze polskie wydanie książki Rémiego Brague’a „Królestwo człowieka”

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Argumentacja Rémiego Brague’a jest bezlitośnie logiczna i trafna – prof. Remigiusz Forycki

 

„Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego” to ostatni tom trylogii Rémiego Brague’a, po „Prawie Boga” oraz „Mądrości świata” (w opracowaniu), stawiającej pytanie o kondycję człowieka w poszczególnych epokach ludzkości, od starożytności do nowożytności.  W „Królestwie człowieka” autor zastanawia się nad ideą, która przyświeca człowiekowi w nowoczesności, kiedy to został odrzucony porządek kosmiczny i boskie prawo, dotychczas pomagające w realizacji człowieczeństwa. Odrzucenie przez człowieka wszelkiego kontekst swojego istnienia i postawienie w centrum samego siebie, tworzy owe tytułowe „królestwo człowieka”. Projekt ten – zdaniem Rémiego Brague’a – jest już w swoim założeniu skazany na klęskę, a jego realizacji obraca się przeciwko człowiekowi. O realizacji „królestwa człowieka” francuski filozof pisze tak: „...czy to przekraczanie siebie, jakkolwiek by je rozumiano, jest zadaniem, które stawia przed sobą samym człowiek w pełni wolności, jako jej wypełnienie? Czy narzuca mu je raczej jakaś bezosobowa siła (Ewolucja? Historia? Technologia? Rynek?), dyskretna, acz przebiegła w swojej wszechmocności, nie pytając go o zdanie?”

Aby to ponad 400-stronnicowe dzieło mogło się ukazać, potrzebujemy Państwa wsparcia.

 

Rémi Brague (ur. 1947 r.) to pisarz, filozof, profesor Sorbony oraz Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Jeden z najwybitniejszych i najciekawszych współczesnych myślicieli europejskich. Laureat Nagrody Ratzingera. Nakładem Teologii Politycznej do tej pory ukazały się jego książki: „Europa, droga rzymska” i „Prawo Boga”. Jeszcze w tym roku chcemy wydać „Mądrość świata” i „Królestwo człowieka” – brakujące tomy trylogii.

 

Odwołanie się do ładu kosmologicznego i porządku teologicznego wygasa, a nawet zanika, w czasach współczesnych. Człowiek dzisiejszy sam chce decydować o tym, co jest boskie a co nie. Pragnie w pełni kontrolować rozwój nauki i wiedzy, dekretować prawa, ustalać co jest moralnie słuszne. Odwoływanie się do antropologii kosmicznej lub teologicznej uważa za zwykły anachronizm - prof. Remigiusz Forycki.

 

W tym trzecim tomie o nowożytności, po dwóch pierwszych o starożytności i średniowieczu, Brague zaczyna od zastanawiania się, czym był projekt nowoczesności i w jakiej mierze był projektem właśnie. Od starożytności po dziś dzień śledzi ewolucję pojęcia i wizerunku człowieka w odniesieniu do Natury i Boga i stara się odnaleźć i przeanalizować źródła każdego stadium tej ewolucji - Agnieszka Kołakowska.

 

ZOBACZ-SPIS-TRESCI-KROLESTWA-CZLOWIEKA-REMIEGO-BRAGUEA-W.pdf  

PRZECZYTAJ WSTĘP NAPISANY SPECJALNIE DO POLSKIEGO WYDANIA

ZOBACZ WYWIAD TELEWIZYJNY Z AUTOREM

RÉMI BRAGUE O KONDYCJI UNII EUROPEJSKIEJ

PRZECZYTAJ ROZMOWĘ O SEKULARYZACJI

 

Aby wydać „Królestwo człowieka” Rémiego Brague’a bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia. 
Prosimy o darowizny na ten cel:

➤  Każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 75 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ pierwszego polskiego wydania tej KSIĄŻKI POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 zł, otrzyma PAKIET RÉMI BRAGUE składający się z następujących książek Autora: „Europa, droga rzymska”, „Prawo Boga”, „Królestwo człowieka”, a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach książki (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Pięciu pierwszych darczyńców, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 zł, otrzymają Tytuł Honorowego Darczyńcy, PAKIET RÉMI BRAGUE oraz zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu w książce.

 

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Królestwo człowieka

 

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna Królestwo człowieka
Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

mkidn logo

Wspieram

75
175
500
Podaj kwotę