„Jedenaste przykazanie”. Wydaj z nami pierwszą powieść ks. prof. Jana Sochonia

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Zmagam się z powieścią. Praca wymaga specyficznego rodzaju skupienia, także natury językowej. Odtwarzam nie tylko konkretne wydarzenia, ale przede wszystkim emocje, które łączą porozrzucane kawałki rozbitej figurki, czyli rodzinnej historii. I właśnie to jest najtrudniejsze. Ale ze stronicy na stronicę jestem coraz bliższy celu. Pisanie powieści — napomknął Márai — to już nie zaloty, lecz Akt” — pisze ks. prof. Jan Sochoń w książce Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego”.

 

Debiutancka powieść księdza Jana Sochonia Jedenaste przykazanie należy do zestawu tekstów arcypolskich. Opowiada mianowicie o ludzkiej miłości, która pod wpływem wypadków dziejowych ujawnia swoją niezwykłą zdolność przetrwania w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Sprawia, że historia naznaczona radykalnym złem, upostaciowionym przez wojnę, ideologię faszystowską i komunistyczną, wywiedziona z woli samego człowieka, zdolnego do czynów najstraszliwszych, ale i do wyjątkowego heroizmu, staje się historią, w którą wkroczył Bóg z ideą zbawienia i miłosierdzia. 

 

W tej opowieści patrzymy na ową historię oczami Franciszki, młodej i pięknej kobiety, z dnia na dzień coraz intensywniej doświadczanej przez tajemniczą logikę codzienności, gdzie uczucia, pamięć, wierność Ewangelii decydują o jej wartości. Tłem, w którego głębi rozgrywają się narracyjne wydarzenia, tworzą czasy tuż przed II wojną światową, i zaraz po niej. Gehenna Józefa, męża Franciszki i jej siostry Eugenii, miłość Franciszki do Daniela Richtera rozbłysła podczas niemieckiej okupacji Wasilkowa, tęsknota za nieskażoną przez zło i grzech egzystencją, poświęcenie w imię drugiego człowieka i Ojczyzny, wreszcie siła wiary w troskliwe wejrzenie Opatrzności – wszystko to tka kobierzec uniwersalnych sensów, domagających się czytelniczej interpretacji.

 

A przy tym stylistyczna prostota, choć semantycznie zagęszczona, sprawna konstrukcja całości, poetycka wrażliwość na szczegóły opisywanej rzeczywistości stawiają pisarstwo księdza Jana Sochonia wśród autorów godnych szerokiego zainteresowania, którzy w narastającym obecnie chaosie aksjologicznym zachowują stałą ufność w katarktyczną moc literatury. 

 

„Nowe przykazanie” - rozdział powieści [PRZECZYTAJ]

 

Niepojęta głębia miłości - rozmowa z ks. prof. Sochoniem o „Jedenastym przykazaniu”

 

Ks. prof. Jan Sochoń o „Jedenastym przykazaniu” [VIDEO]

 

„Sochoń. Wyrażanie rzeczywistości” - numer Teologii Politycznej Co Tydzień poświęcony twórczości autora

 

Ks. prof. Jerzy Szymik o twórczości ks. prof. Jana Sochonia [PRZECZYTAJ]

 

Zostań Współwydawcą pierwszej powieści w dorobku wybitnego poety i teologa, ks. prof. Jana Sochonia:

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w dowolnej wysokości zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki ks. prof. Jana Sochonia oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 80 złotych w podziękowaniu otrzyma bezpłatny egzemplarz książki „Jedenaste przykazanie” wraz z listem od Autora, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 300 złotych w podziękowaniu otrzyma list z podziękowaniami od Autora oraz pakiet książek ks. prof. Jana Sochonia wydanych przez Teologię Polityczną składający się z książek: „Jedenaste przykazanie”, „Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego” oraz „Męczeństwo i miłość” oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki i w w artykule podsumowującym zbiórkę wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 1000 złotych otrzyma tytuł Honorowego Darczyńcy książki „Jedenaste przykazanie”, a w podziękowaniu otrzyma list z podziękowaniami od Autora oraz pakiet książek ks. prof. Jana Sochonia wydanych przez Teologię Polityczną składający się z książek: „Jedenaste przykazanie”, „Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego” oraz „Męczeństwo i miłość” oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki i w w artykule podsumowującym zbiórkę wraz z podziękowaniami.

 

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto:

Fundacja Świętego Mikołaja

numer konta: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

z dopiskiem: darowizna Sochoń

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna Sochoń

 

Kod SWIFT: PKOPPLPW

Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705

Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561

Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

Wspieram

80
300
1000
Podaj kwotę