Antoni Dudek: Niekonstytucyjny stan wojenny

Antoni Dudek: Niekonstytucyjny stan wojenny

Można znaleźć obszerne uzasadnienie tezy o braku zagrożenia interwencją sowiecką w grudniu 1981 r.

Można znaleźć obszerne uzasadnienie tezy o braku zagrożenia interwencją sowiecką w grudniu 1981 r.  – mówi Teologii Politycznej prof. Antoni Dudek

Wojciech Majsner (Teologia Polityczna): Dekret o stanie wojennym uwalony przez Radę Państwa w nocy z12 na 13 grudnia 1981 roku naruszał konstytucyjne kompetencje do wydania aktu normatywnego, zgodnie ówczesną konstytucją PRL (orzeczenie TK). Na czym dokładnie polega naruszenie tej kompetencji?

Antoni Dudek: Konstytucja PRL stanowiła, że Rada Państwa mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach między sesjami Sejmu. Tymczasem 12 grudnia trwała sesja Sejmu. Warto też jednak przypomnieć, że Rada Państwa była instytucją całkowicie marionetkową, a stan wojenny zaczęto wprowadzać ok. 23-ciej 12 grudnia na podstawie dekretu, który został uchwalony dopiero w dwie godziny później, gdy zwieziono członków Rady Państwa do Belwederu. Oczywiście nie mieli oni czasu na zapoznanie się z dekretem o stanie wojennym i innymi aktami prawnymi, które przyjęli podczas nocnego posiedzenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał winę  b. członka Rady Państwa, Emila Kołodzieja. Jakie znaczenie ma wspomniane orzeczenie dla postępowań toczących się w tej sprawie przeciw innym oskarżonym, gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, gen. Czesławowi Kiszczakowi, b. I sekretarzowi KC PZPR Stanisławowi Kani i b. członkini Rady Państwa Eugenii Kemparze?

Orzeczenie w sprawie Kołodzieja stwarza nadzieje, że podobny wyrok zapadnie w procesie Kiszczaka, Kani i Kempary. Natomiast Jaruzelski w sierpniu tego roku został  z uwagi na stan zdrowia wyłączony z procesu autorów stanu wojennego i wydaje się mało prawdopodobne, by powrócił  na ławę oskarżonych.

Wyżej wymienieni utrzymują w sądzie oraz poza salą sądową, że działali w stanie „wyższej konieczności” wobec groźby sowieckiej interwencji. IPN stoi na stanowisku, że takiego zagrożenia nie występowało. Czy istnieją dowody potwierdzające twierdzenie IPN-u?

IPN wydał  obszerne, dwutomowe wydawnictwo „Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982” pod redakcją obecnego prezesa Instytutu dra Łukasza Kamińskiego[1]

 Można w nim znaleźć obszerne uzasadnienie tezy o braku zagrożenia interwencją sowiecką w grudniu 1981 r.  podparte dokumentami sowieckimi, wschodnioniemieckimi, czechosłowackimi, rumuńskimi, węgierskimi i bułgarskimi. Warto też się zapoznać z zapisem rozmowy Jaruzelskiego z dowódcą wojsk Układu Warszawskiego marszałkiem  Wiktorem Anoszkinem w nocy z 8 na 9 grudnia 1981 r[2].:

Prof. Antoni Dudek w rozmowie z Wojciechem Majsnerem

 

[1]http://www.13grudnia81.pl/portal/sw/700/6483/Przed_i_po_13_grudnia_Panstwa_bloku_wschodniego_wobec_kryzysu_w_PRL_19801982_t_1.html

[2] http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/24/11508/nr_122009.html


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

„Od Salaminy do Radzymina” – wesprzyj wydanie nowego numeru rocznika „Teologia Polityczna”
Kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być? Ile naprawdę warte jest dla nas to, co uważamy za swoją tożsamość?
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.