okla

Po raz pierwszy w Polsce! „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” prof. Ewy Thompson

„Powszechna akceptacja dla świętego szaleństwa w życiu społecznym Rosji odcisnęła niezatarty ślad na rosyjskim rozumieniu priorytetów społecznych”

Zebraliśmy
11985 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 88 osób
Przekaż darowiznę >>>

Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej profesor Ewy Thompson to książka, która przekracza granice dotychczasowych badań nad fenomenem jurodiwych. Badaczka konfrontuje utrwalony przez literaturę i hagiografię portret świętego szaleńca ze społecznym i politycznym kontekstem ich działalności w przedrewolucyjnej Rosji. Thompson polemizuje z poglądem, jakoby zjawisko Bożego szaleństwa, bujnie rozwijające się na Rusi, a później w Rosji aż do czasów rewolucji październikowej, wyrastało w sposób jednoznaczny z chrześcijaństwa. Dowodzi, że jurodiwi mają nawet więcej wspólnego z syberyjskim, tureckim czy fińskim szamanizmem, a ich działalność stanowi przykład specyficznego rosyjskiego zjawiska, jakim jest dwuwiara. Pamięć o tym szczególnym uwarunkowaniu rosyjskiego społeczeństwa pozwala w pełniejszy sposób zbliżyć się do zrozumienia fenomenu nie tylko historycznej, lecz także współczesnej Rosji.

Autorka, Ewa Thompson, profesor slawistyki na Uniwersytecie Rice (Houston), redaktor „Sarmatian Review”, w badaniach skupia się na problematyce Europy Środkowej i Wschodniej. Jej książki i artykuły są tłumaczone na język polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, włoski, chorwacki, czeski, węgierski i chiński. Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej ukaże się nakładem naszego wydawnictwa w serii „Biblioteka Teologii Politycznej”.

Odkrywcza, jak każda książka tej Autorki. Odsłania niebezpieczne związki szaleństwa i szamaństwa w moskiewskiej tradycji kulturowej i politycznej. Foucault w Czechowowskiej „Sali numer 6”? Nie, to Ewa Thompson otwierająca oczy czytelników na rosyjską geoantropologię przemocy.

– prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Przeczytaj wstęp Autorki

Przeczytaj fragment rozdziału „Święte szaleństwo w literaturze”

„Polska i Rosja postkolonialne” – artykuł Ewy Thompson w 8. numerze rocznika „Teologia Polityczna”

Recenzja książki na portalu Biblical Horizons (w języku angielskim)

Prosimy o Państwa wsparcie: 

  • Każdy darczyńca, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki.

  • Każdy darczyńca, która weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości minimum 65 zł, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz pocztą.

  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 400 zł otrzymają pakiet rosyjski wydany przez Teologię Polityczną: „Święta Ruś” Alaina Besançona, „Kompleks Rosji” Piotra Skwiecińskiego, „Pragnienie królestwa” Tomasza Herbicha i „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” Ewy Thompson

  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 1000 zł otrzymają: Tytuł Honorowego Darczyńcy książki „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” Ewy Thompson, specjalny list i dedykację od Autorki, zaproszenie i podziękowania podczas uroczystej premiery z udziałem Autorki oraz pełen pakiet rosyjski wydany przez Teologię Polityczną: „Święta Ruś” Alaina Besançona, „Kompleks Rosji” Piotra Skwiecińskiego, „Pragnienie królestwa” Tomasza Herbicha i „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” Ewy Thompson. Przygotowaliśmy tylko 5 pakietów dla Darczyńców Honorowych.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna Zrozumieć Rosję”.

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Dziękujemy!

Uwaga, konto bankowe tylko dla przelewów zagranicznych! Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja, Nazwa banku: Bank Pekao SA, Tytuł przelewu: darowizna na rzecz Teologii Politycznej – Zrozumieć Rosję

Kod SWIFT: PKOP PL PW, Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705, Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561, Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

400
1000

Podaj kwotę