front cf

Zostań mecenasem książki o męczenniku naszych czasów – księdzu Jerzym Popiełuszce!

Wesprzyj wydanie „Męczeństwa i miłości"

Zebraliśmy
16804 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 120 osób
Przekaż darowiznę>>>

Męczeństwo i miłość to zaproszenie kapłana i poety, ks. prof. Jana Sochonia, do wejścia w naszą współczesność, w której trzeba poruszać się chrześcijaninowi z odwagą i wolą docierania do prawdy. Zaprasza do lektury kapłan, który rozpoznał powołanie bł. ks. Jerzego, a także  swoje powołanie do pełni panowania miłości. Kapłaństwo w Kościele katolickim, szczególnie w Polsce, od początku swego istnienia wpisywało się w historię męczeństwa za wiarę oraz miłości do Ojczyzny, do życia w pokoju i wolności. Kapłaństwo polskie wskrzeszało nadzieję w Narodzie, nawet gdy ten już ją tracił. Żyjemy dziś w wolnej Ojczyźnie, która niech nigdy nie podważa dorobku polskiego kapłaństwa. Zachęcam do tej niezwykłej lektury, pisanej językiem filozofa i poety."

- prof. Jan Żaryn

Męczeństwo i miłość, najnowsza książka ks. prof. Jana Sochonia to zbiór tekstów i wywiadów, które łączy jedno - poszukiwanie uniwersalnych wartości, prawd i wskazówek w życiu ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Sochoń, wydawca pism ks. Jerzego - a prywatnie kolega z seminarium - umiejscawia działalność błogosławionego w szerszym kontekście, zarówno historii świata, jak i historii zbawienia, w przestrzeni nieustannych zmagań, które ostatecznie zachodzą we wnętrzu samego człowieka. We wstępie czytamy: Religia i sztuka, wiara i ateizm, więzi społeczne i globalizm, Internet i rzeczywistość medialna – wszystko to nacechowane jest bowiem ludzką słabością, ale i niebywałą szlachetnością, twórczą mocą. Człowiek pozostaje osobą, zdolną zarówno do największych poświęceń, jak i do najbardziej haniebnych czynów.

Autor wpisuje zmagania ks. Jerzego Popiełuszki w historię Polaków doby PRL-u, dla których rzeczywistość Kościoła była alternatywnym miejscem doznań, więzi społecznych czy doświadczeń. Już nie podporządkowanych zideologizowanej, partyjnej rzeczywistości, ale autentycznej możliwość dążenia do prawdy, także prawdy o własnym narodzie i historii, możliwość doznawania piękna i postępowania według dobra.

Przeczytaj wstęp i spis treści książki ks. Jana Sochonia

Przeczytaj tygodnik Teologii Politycznej poświęcony postaci księdza Jerzego [TPCT nr 77]

Przeczytaj rozmowę Roberta Mazurka z ks. Janem Sochoniem o księdzu Jerzym

Aby móc wydać „Męczeństwo i miłość” autorstwa ks. Jana Sochonia, potrzebujemy Państwa wsparcia. Redaktorem prowadzącym jest Mikołaj Marczak. Autorem obrazu z okładki jest Witold Urbanowicz SAC (ps. Vito Vandost). Książka zawiera zbiór dotąd mało znanych i publikowanych fotografii z życia Alfonsa Popiełuszki.

Prosimy Państwa o darowizny na wydanie tego dzieła:

➤ Każda osoba, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach dzieła.

➤ Każda osoba, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości min. 65 zł, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach dzieła oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz pocztą.

➤ Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 500 zł otrzymają specjalny „pakiet duchowość” składający się z następujących 5 książek: ks. Jan Sochoń „Męczeństwo i miłość” oraz „Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego”, ks. Tomasz Stępień „Porządek i miłość”, ks. Jerzy Szymik „Zachwyt i inne skutki wiary”, ks. Jacek Grzybowski „Uciec z krainy zapomnienia”.

➤ Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 1 000 zł otrzymają: Tytuł Honorowego Darczyńcy, pakiet „pakiet duchowość” składający się z następujących 5 książek: ks. Jan Sochoń „Męczeństwo i miłość” oraz „Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego”, ks. Tomasz Stępień „Porządek i miłość”, ks. Jerzy Szymik „Zachwyt i inne skutki wiary”, ks. Jacek Grzybowski „Uciec z krainy zapomnienia” oraz jedną z pięciu sygnowanych odbitek pamiątkowego zdjęcia z komunii świętej księdza Jerzego Popiełuszki z rodzicami. UWAGA! Przygotowaliśmy tylko 5 pakietów dla Darczyńców Honorowych.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna na Męczeństwo i miłość”.

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Dziękujemy!       

500
1000

Podaj kwotę