Wspólnie wydajmy „Chrześcijaństwo i kulturę klasyczną” Jaroslava Pelikana

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

„W całej historii ludzkiego umysłu i ducha jednym z faktów najbardziej brzemiennych w następstwa pozostaje to, że Nowy Testament został napisany po grecku – nie w hebrajskim Mojżesza i proroków, nie w aramejskim Jezusa i jego uczniów, również nie w łacinie Imperium Romanum, lecz w grece Sokratesa i Platona – Jaroslav Pelikan

 

Na czym polegał wpływ myśli greckiej na chrześcijaństwo? Jakie były główne punkty dialogu i konfrontacji między wczesnym chrześcijaństwem a kulturą klasyczną, zwłaszcza filozofią grecką? W jaki sposób myśliciele chrześcijańscy adaptowali i reinterpretowali zastane koncepcje filozoficzne, związane z naturą boskości, etyką czy antropologią? Jaką wartość może mieć dziś „teologia naturalna”?

 

Jaroslav Pelikan, wybitny uczony, autor ponad 30 książek, w tym monumentalnej Tradycji chrześcijańskiej. Historii rozwoju doktryny w niezrównany sposób łączy kompetencje historyka, teologa i znawcy filozofii klasycznej. Geneza jego książki „Chrześcijaństwo i kultura klasyczna. Metamorfoza teologii naturalnej w spotkaniu chrześcijaństwa z kulturą hellenistyczną” wiąże się z serią prestiżowych Wykładów Gifforda, które wygłaszali przed nim m.in. Etienne Gilson, Karl Barth czy Hannah Arendt. Doskonale udokumentowana i przemyślana konstrukcyjnie praca była zwieńczeniem wieloletnich badań i refleksji nad relacją między chrześcijaństwem a kulturą klasyczną. Polemizował w niej z głośną koncepcją Adolfa Harncacka, który hellenizację chrześcijaństwa opisywał jako zafałszowanie istoty Objawienia. Pelikan, przyglądając się w pierwszym rzędzie myśli Ojców Kapadockich, czyli trzech wybitnych teologów wczesnochrześcijańskich: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy, omawia ich wkład w rozwój chrześcijańskiej doktryny oraz sposób, w jaki w swoich pismach odnosili się do dziedzictwa klasycznego.

 

Książka Jaroslava Pelikana jest zaproszeniem do fascynującej podróży przez historię religii, kultury i filozofii na styku tradycji Zachodu i Wschodu. Bez wątpienia także dzisiejsze dyskusje na temat relacji między wiarą a rozumem, religią i nauką mogą być oświetlone i zainspirowane przez wgląd we wczesne interakcje między chrześcijaństwem a kulturą klasyczną. Chrześcijaństwo i kultura klasyczna Jaroslava Pelikana to jedna z najważniejszych prac XX-wiecznej historii teologii, pozwalająca nam głębiej poznać i zrozumieć nasze religijne, kulturowe i duchowe korzenie. Pomóż nam ją wydać!

 

 

Tłumaczenie: Michał Szczurowski

 

Jaroslav Pelikan (1923-2006) to amerykański uczony pochodzenia słowackiego. Specjalizował się w historii chrześcijaństwa i teologii. Był wykładowcą na Uniwersytecie Valparaiso, Concordia Theological Seminary, a także na Uniwersytecie w Chicago. W 1972 roku mianowano go profesorem historii Uniwersytetu Yale. W 2004 roku został uhonorowany nagrodą Johna W. Kluge’a za całokształt osiągnięć w dziedzinie nauk humanistycznych. W 1983 roku otrzymał Jefferson Award of the National Endowment for the Humanities i zasiadał w Prezydenckim Komitecie ds. Sztuki i Nauk Humanistycznych pod rządami Billa Clintona. W latach 1992–1993 wykładał w ramach cyklu Gifford Lectures na Uniwersytecie w Aberdeen. Do jego najważniejszych publikacji należą The Riddle of Roman Catholicism (1959); Jezus przez wieki (1985) Imago Dei: The Byzantine apologia for icons (1990); czy też What Has Athens to Do with Jerusalem? Timaeus and Genesis in Counterpoint (1997).

 

 

SPIS TREŚCI [ZOBACZ] 
PRZEDMOWA KSIĄŻKI „CHRZEŚCIJAŃSTWO I KULTURA KLASYCZNA”

PRZECZYTAJ FRAGMENT KSIĄŻKI - ROZDZIAŁ EKONOMIA ZBAWIENIA
OBEJRZYJ FILM Z DARIUSZEM KARŁOWICZEM O KSIĄŻCE J. PELIKANA

 

Jaroslav Pelikan to historyk, który zajmuje się całą chrześcijańską tradycją – od starożytnego Bliskiego Wschodu aż do współczesności. Wychowany w luterańskiej rodzinie, to od Lutra rozpoczął swoje wnikliwe badania, z czasem przechodząc do rozważań nad całą historią doktryny kościelnej, zarówno w Kościele Katolickim, jak i Prawosławnym. Zajmuje się historią i praktyką kultu w jego formach doktrynalnych i wyznaniowych na przestrzeni dwóch tysiącleci.

 

- James H. Billington, Biblioteka Kongresu 

 

 

Pomóż nam wydać pierwszy polski przekład „Chrześcijaństwa i kultury klasycznej”:

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w dowolnej wysokości zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki „Chrześcijaństwo i kultura klasyczna” Jaroslava Pelikana oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 100 złotych w podziękowaniu otrzyma bezpłatny egzemplarz książki „Chrześcijaństwo i kultura klasyczna” Jaroslava Pelikana, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 300 złotych w podziękowaniu otrzyma PAKIET składający się z  książki „Chrześcijaństwo i kultura klasyczna” Jaroslava Pelikana oraz „Arcyparadoks śmierci” Dariusza Karłowicza oraz „Porządek i miłość” ks. Tomasza Stępnia, a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 1000 złotych otrzyma tytuł Honorowego Darczyńcy, książkowy PAKIET składający się z książek: „Chrześcijaństwo i kultura klasyczna” Jaroslava Pelikana„Arcyparadoks śmierci” Dariusza Karłowicza oraz „Porządek i miłość” ks. Tomasza Stępnia, a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w gronie Honorowych Darczyńców na pierwszych stronach książki oraz w artykule z podsumowaniem zbiórki wraz z podziękowaniami.

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto:

 

odbiorca: Fundacja Świętego Mikołaja

konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

z dopiskiem: Pelikan - darowizna

 

Darowizny na książki można odpisać od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

 

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: Pelikan - darowizna

Kod SWIFT: PKOPPLPW

Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705

Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561

Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Wspieram

100
300
1000
Podaj kwotę