„Polska nowoczesność” – wesprzyj wydanie nowego numeru rocznika „Teologia Polityczna”

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Czym była i jest dla Polaków nowoczesność? Co decyduje o jej rozumieniu i o polskim podejściu do relacji między tradycją i modernizacją?

 

Jaka była specyfika toczonych wokół nowoczesności dyskusji w czasach oświecenia i XIX wieku, a jaka w dwudziestoleciu międzywojennym lub w dobie PRL? Wreszcie – jak może to pomóc nam dziś rozumieć i odpowiadać na wyzwania współczesności?

 

Te pytania towarzyszą autorom tekstów dwunastego numeru rocznika „Teologia Polityczna”. Wybitni znawcy historii i kultury, zagadnień myśli politycznej, religii, literatury czy filozofii, akademicy i publicyści, reprezentujący różne perspektywy i tradycje myślenia, postanowili zmierzyć się w nim z problemem istoty i uwarunkowań polskich dróg do nowoczesności.

 

 


ZOBACZ SPIS TREŚCI

MAREK A. CICHOCKI, POLSKIE ZMAGANIA Z MODERNIZACJĄ

DARIUSZ GAWIN, NOWOCZESNA POLSKA WEDŁUG OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ. 1956-1989

KRZYSZTOF DYBCIAK, JAN PAWEŁ II WOBEC NOWOCZESNOŚCI


 

O roczniku „Teologia Polityczna” powiedzieli:

 

Ten filozoficzno-teologiczny rocznik jest pismem o wyjątkowej naturze. Nie ogranicza się w swych treściach tylko do teologii czy zjawisk samej polityki, ponieważ wewnętrznemu związkowi między polityką i teologią przypisuje się w nim wartość esencjalną. Chodzi tu o pokazanie tego co w przemianach politycznych pozostaje trwałe, o wyniesienie na powierzchnię owego immanentnego sensu, który trwa ukryty i niezmienny w strumieniu przypadkowych politycznych przemian. Dzięki „Teologii Politycznej” nasze spojrzenie na świat politycznego bezładu i dysonansów jest zdystansowane, bo spoglądamy na nań z zewnątrz, z uporządkowanej przestrzeni naszej transcendentalnej ojczyzny. – śp. prof. Maria Dzielska

 

„Teologia Polityczna” już w samej nazwie jest inspirująca. Próba myślenia o polityce na fundamencie teologii jest jak łyk świeżego powietrza. Współcześnie niewielu decyduje się na taki sposób patrzenia na rzeczywistość. Twórcy i redaktorzy „Teologii Politycznej” odważyli się na taki krok. Już z tego powodu warto ich czytać. – ks. Marek Gancarczyk

 

„Teologia Polityczna” jest jednym z tych niezwykłych zjawisk współczesnej Polski, które pozwala żywić nadzieję na rozwój naszego życia intelektualnego. Powstała bez żadnej pomocy z zewnątrz jako owoc pasji dwóch młodych filozofów i w ciągu kilku lat stała się instytucją znaczącą i coraz szerzej funkcjonującym środowiskiem. – Bronisław Wildstein 

 

Chcemy wydać nowy numer rocznika „Teologia Polityczna”. Bez Państwa wsparcia nie będzie to możliwe. Prosimy o darowizny.

 


➤  Każda osoba, która wesprze wydanie nowego numeru rocznika dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 75 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ ROCZNIKA POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 zł, otrzyma PAKIET NOWOCZESNOŚĆ składający się z następujących pięciu książek („Polska nowoczesność” – 12. numer rocznika „Teologia Polityczna”, Magdalena Gawin, „Bilet do nowoczesności”, Gertrude Himmelfarb „Drogi do nowoczesności” Tomasz Merta, „Nieodzowność konserwatyzmu”, Dariusz Gawin, „Polska – wieczny romans”) oraz zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach rocznika (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Pięciu pierwszych darczyńców, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 zł, otrzymają również Tytuł Honorowego Darczyńcy Rocznika „Teologia Polityczna”, specjalny list z podziękowaniami od Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego oraz zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu.


  

Darowiznę na wydanie rocznika można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto:
Fundacja Świętego Mikołaja, konto:
64 2130 0004 2001 0299 9993 0001
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe - Nowoczesność

 

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe - Nowoczesność
Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

mkidn logo

Wspieram

75
500
1000
Podaj kwotę