Wesprzyj pierwsze polskie wydanie „O Machiavellim” Leo Straussa

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%
Brakuje

Dołącz do zbiórki i zostań współwydawcą dzieła „O Machiavellim” Leo Straussa - jednego z największych filozofów XX wieku

 

Niccolò Machiavellego i Leo Straussa nie trzeba obszernie przedstawiać. Pierwszy z nich otwiera nowożytną refleksję polityczną przez to, że rozważając to, co polityczne, abstrahuje od kategorii moralnych. W słynnej wypowiedzi z początku piętnastego rozdziału Księcia Machiavelli stwierdza:

 

Wielu wyobrażało sobie takie republiki i księstwa, jakich w rzeczywistości ani nie widzieli, ani nie znali; i wszak sposób, w jaki się żyje, jest tak różny od tego, w jaki się żyć powinno, że kto, chcąc czynić tak, jak się czynić powinno, nie czyni tak, jak inni ludzie czynią, ten gotuje raczej swój upadek niż ostanie się; bowiem człowiek, który pragnie zawsze i wszędzie wytrwać w dobrem, paść koniecznie musi między tylu ludźmi, którzy nie są dobrymi. Niezbędnym jest dla księcia, który pragnie utrzymać się, aby nauczył się nie być dobrym i zależnie od potrzeby posługiwać się lub nie posługiwać się dobrocią (N. Machiavelli, „Książę", przeł. C. Nanke).

 

Strauss należy z kolei do grona tych dwudziestowiecznych filozofów politycznych, którzy starali się odzyskać dla naszej refleksji politykę w jej starożytnej, klasycznej postaci. Perspektywy reprezentowane przez tych dwóch autorów muszą się spotkać i skonfrontować, jeżeli chcemy zrozumieć Machiavellego, o czym Strauss wyraźnie pisze w następujących słowach:

 

Dostrzeżenie prawdziwej natury myśli Machiavellego jest niemożliwe, jeśli nie zdołamy wyzwolić się spod jego wpływu. Oznacza to w praktyce, że nie można dostrzec prawdziwej natury myśli Machiavellego, jeśli nie uda nam się ożywić w sobie przednowożytnej tradycji Zachodu – tak biblijnej, jak i klasycznej […] Machiavelli znał myśl przednowożytną. Znajdowała się ona przed nim. Nie mógł znać myśli współczesnej. Do jej powstania doszło, by tak rzec, za jego plecami (Leo Strauss, „O Machiavellim”, przeł. B. Kuźniarz).

 

To dlatego sam autor przytoczonych słów jest jednym z tych czytelników Machiavellego, od których możemy dowiedzieć się najwięcej na temat tego „nauczyciela zła” (Strauss nie chce bowiem – zgodnie z jego własną deklaracją – odrzucić tradycyjnej interpretacji przedstawiającej w ten sposób Machiavellego, lecz uważnie wznosi się ponad nią, sięgając do zakrytych źródeł tego, co widoczne na powierzchni jego pism). Wskazuje na to też pozycja, jaką książka O Machiavellim zajmuje zarówno we współczesnej literaturze poświęconej autorowi Księcia, jak i w dorobku Straussa. Tę jedną z najważniejszych prac amerykańskiego filozofa chcemy wydać nakładem Teologii Politycznej w przekładzie Bartosza Kuźniarza, prof. Piotra Nowaka i Michała Filipczuka. Aby to było możliwe, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie.

 

PRZECZYTAJ WSTĘP LEO STRAUSSA [KLIKNIJ I PRZECZYTAJ]

ZOBACZ ODCINEK "POWIDOKÓW" O KSIĄŻCE STRAUSSA [KLIKNIJ I ZOBACZ]

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 5 000 złotych otrzymają:

- Tytuł Honorowego Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- zaproszenie na zamknięty wykład Teologii Politycznej

- kod rabatowy dający 45% zniżki do księgarni Teologii Politycznej ważny przez wszystkie 12 miesięcy 2021 roku

- pakiet ŹRÓDŁA POLITYCZNOŚCI: Leo Strauss „O Machiavellim”, Leo Strauss „Sokrates i Arystofanes”, Rémi Brague „Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego”, Eric Voegelin „Poszukiwanie ładu”, Christian Meier „Powstanie polityczności u Greków”.

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 złotych otrzymają:

- Tytuł Honorowego Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- pakiet ŹRÓDŁA POLITYCZNOŚCI: Leo Strauss „O Machiavellim”, Leo Strauss „Sokrates i Arystofanes”, Rémi Brague „Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego”, Eric Voegelin „Poszukiwanie ładu”, Christian Meier „Powstanie polityczności u Greków”.

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 500 złotych otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- pakiet ŹRÓDŁA POLITYCZNOŚCI: Leo Strauss „O Machiavellim”, Leo Strauss „Sokrates i Arystofanes”, Rémi Brague „Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego”, Eric Voegelin „Poszukiwanie ładu”, Christian Meier „Powstanie polityczności u Greków”.

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 85 złotych otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- bezpłatny egzemplarz książki

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w dowolnej niższej kwocie otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Machiavelli

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna Machiavelli

Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

 

 

Wspieram

85
500
1000
Podaj kwotę