Charles H. Kahn powraca – wesprzyj pierwsze polskie wydanie dzieła „Platon i dialog postsokratyczny”

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%
Brakuje

Charles H. Kahn powraca – wesprzyj pierwsze polskie wydanie dzieła „Platon i dialog postsokratyczny”, drugiego tomu podejmującego problem treści nauki historycznego Sokratesa oraz spójności i oryginalności myśli Platona.

 

Czy świat natury można objaśniać przy pomocy kategorii metafizycznych? Czy i jak rozwijały się poglądy Platona? Czy towarzyszył mu spójny zamysł obejmujący zagadnienia o zróżnicowanym zakresie – od ontologii przez etykę i politykę po filozofię przyrody? Z tymi i wieloma innymi pytaniami mierzy się Charles H. Kahn w pracy Platon i dialog postsokratyczny. Powrót do filozofii przyrody. Pierwszy raz przełożona język polski praca jednego z najwybitniejszych znawców myśli platońskiej pozwala głębiej zrozumieć stanowisko autora Państwa i Timajosa wyrażone w sześciu późnych dialogach ateńskiego filozofa, uważanych za jego opus magnum. Naukowa rzetelność i intelektualny rozmach towarzyszący badaniom laureata nagrody im. Wernera Jaegera (2014) rzucają nowe światło na związki dojrzałej teorii idei i filozofii przyrody w myśli Platona. Tom ten to kontynuacja wydanego nakładem Teologii Politycznej dzieła Platon i dialog sokratyczny. Wykorzystanie literackiej formy na użytek filozofii

 

Przedmowa Charlesa H. Kahna

O książce „Platon i dialog postsokratyczny”

 

O książce napisano:

 

Charles Kahn należy do najściślejszej czołówki badaczy filozofii starożytnej na świecie. Jest jednym z nielicznych badaczy Platona, którzy z taką wprawą łączą umiejętności lingwisty i filozofa - dr Michał Bizoń, autor tłumaczenia Hippiasza Mniejszego

 

Książka Charlesa H. Kahna jest w światowej literaturze jedną z najważniejszych pozycji odkrywczo interpretujących platońskie poglądy na temat konstytuowania się w jego myśli ontologicznych podstaw ujęcia tajemnicy świata natury w ramach filozoficznego namysłu - ks. prof. Jacek Grzybowski, historyk filozofii

 

Książka  Charlesa H. Kahna „Platon i dialog postsokratyczny” (Cambridge University Press 2013, paperback 2016) – wybitnego lingwisty, grecysty i znawcy filozofii greckiej − jest kontynuacją jego dzieła „Platon i dialog sokratyczny”. Wykorzystanie literackiej formy na użytek filozofii – opublikowanego w polskim przekładzie przez Teologię Polityczną. Choć wartość każdego z tych tomów może być mierzona niezależnie, pełny obraz wkładu badań Kahna do naszego głębszego rozumienia filozofii greckiej (zwłaszcza Platońskiej) polski czytelnik uzyska po przekładzie tomu drugiego  - prof. Dorota Zygmuntowicz, autorka pracy Praktyka polityczna. Od "Państwa" do "Praw" Platona

 

Aby wydać to dzieło, potrzebujemy Państwa wsparcia. Prosimy o darowizny:

 

  • Każdy darczyńca, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki.
  • Każdy darczyńca, która weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości minimum 70 zł, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz tego dzieła pocztą.
  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 250 zł otrzymają PAKIET KAHN składający się z dwóch dzieł Charlesa H. Kahna: „Platon i dialog sokratyczny” oraz „Platon i dialog postsokratyczny”.
  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 1000 zł otrzymają: Tytuł Honorowego Darczyńcy dzieła Charlesa H. Kahna, specjalny list i podziękowania podczas premiery oraz pakiet dwóch dzieł Charlesa H. Kahna: „Platon i dialog sokratyczny” oraz „Platon i dialog postsokratyczny”. Przygotowaliśmy tylko 5 pakietów dla Darczyńców Honorowych.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Kahn2

 

Uwaga, konto bankowe tylko dla przelewów zagranicznych! Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja, Nazwa banku: Bank Pekao SA, Tytuł przelewu: darowizna na rzecz Teologii Politycznej – darowizna Kahn2

Kod SWIFT: PKOP PL PW, Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705, Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561, Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

mkidn logo

Wspieram

70
250
1000
Podaj kwotę