„Arcyparadoks śmierci” – dołącz do grona współwydawców książki Dariusza Karłowicza

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

Jest to książka o tym, że nie każde szukanie prawdy jest szukaniem mądrości – o. Jacek Salij OP

 

Tematem „Arcyparadoksu śmierci” Dariusza Karłowicza jest męczeństwo pojęte jako kategoria filozoficzna. Główne pytanie dotyczy wartości dowodowej chrześcijańskiego świadectwa śmierci. Autor do odpowiedzi próbuje zbliżyć się poprzez filozoficzną interpretację przekonania o perswazyjnej roli męczeństwa. Jest to nie tylko problem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji starożytnego Kościoła, ale także kluczowy problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa śmierci, ukształtowana na przełomie II i III wieku, do dziś ogniskuje zainteresowanie teologów. Świadectwo jest bowiem rdzeniem chrześcijańskiej koncepcji doskonałości - podstawowym wyzwaniem i powołaniem uczniów Chrystusa. W tej sprawie po naukę trzeba się udać do dawnych mistrzów.

 

„Arcyparadoks śmierci” ukazał się pierwszy raz 20 lat temu nakładem wydawnictwa Znak, a następnie w 2007 roku – wydawnictwa Fronda. Nakład książki jest całkowicie wyczerpany. Teologia Polityczna przygotowuje trzecie wydanie opatrzone wstępem Johna Milbanka.

 

Znakomita ta książka, mniej więcej ćwierć wieku temu napisana i obroniona jako praca doktorska w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ukazuje takie treści pojęcia zarówno filozofii, jak chrześcijaństwa, które rzadko obecne są w naszej świadomości. Niech nowe wydanie „Arcyparadoksu śmierci” Dariusza Karłowicza przypomina o nich szczególnie owocnie tu i teraz. – Juliusz Domański

 

Książką Dariusza Karłowicza stawia problem rzadko dziś podejmowany. Czy jest jakiś związek między męczeństwem a prawdą? Czy śmierć Sokratesa czyni wiarygodną jego filozofię? Czy śmierć Jezusa czyni wiarygodnym Objawienie?Ryszard Legutko

 

Jak wyjaśnia – starannie dokumentując swoje tezy – Karłowicz, chrześcijańskie męczeństwo było nie tyle jakąś nową ideą, ile radykalnym urzeczywistnieniem znanej i podziwianej postawy filozoficznej. Widoczne u męczennika ostateczne oddanie prawdzie pozwalało odrzucić dla niej wszystko, by z hartem ducha, a nawet spokojem znieść niewyobrażalne cierpienia.John Milbank

 

Jest to książka o tym, że nie każde szukanie prawdy jest szukaniem mądrości. Samą tylko pracą myśli ani w pojedynkę mądrości się nie znajdzie. – o. Jacek Salij OP

 

Karłowicz chce, abyśmy wiedzieli, że nie przerwała się ciągłość pomiędzy marzeniami filozofów greckich i chrześcijan. Jedni i drudzy pragnęli ujawniać i wyrażać to, co wieczne i boskie w kategoriach ludzkiego doświadczenia. – ks. Jan Sochoń


[KLIKNIJ] Przeczytaj wstęp Johna Milbanka

[KLIKNIJ] Przeczytaj wstęp Dariusza Karłowicza

[KLIKNIJ] Przeczytaj recenzję książki autorstwa o. Jacka Salija OP

[KLIKNIJ] Przeczytaj całą recenzję książki autorstwa ks. Jana Sochonia

[KLIKNIJ] Zobacz film: o. Jacek Salij OP o książce „Arcyparadoks śmierci”

[KLIKNIJ] Obejrzyj film: Dariusz Karłowicz o swojej książce

[KLIKNIJ] Zobacz film: John Milbank o „Arcyparadoksie śmierci” Dariusza Karłowicza


Książka liczy ok. 350 stron. Aby móc ją wydać, potrzebujemy Państwa wsparcia. Bardzo prosimy o darowizny na ten cel:

 


➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 5 000 złotych otrzymają:

- Tytuł Honorowego Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- zaproszenie na zamknięty wykład Teologii Politycznej

- kod rabatowy dający 45% zniżki do księgarni Teologii Politycznej ważny przez wszystkie 12 miesięcy 2021 roku

- pakiet książek Dariusza Karłowicza: „Arcyparadoks śmierci”, „Sokrates i inni święci”, „Teby-Smoleńsk-Warszawa”, „Polska jako Jason Bourne” i „Trzeci Punkt Widzenia”

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 złotych otrzymają:

- Tytuł Honorowego Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- pakiet książek Dariusza Karłowicza: „Arcyparadoks śmierci”, „Sokrates i inni święci”, „Teby-Smoleńsk-Warszawa”, „Polska jako Jason Bourne” i „Trzeci Punkt Widzenia”

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 500 złotych otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- pakiet książek Dariusza Karłowicza: „Arcyparadoks śmierci”, „Sokrates i inni święci”, „Teby-Smoleńsk-Warszawa”, „Polska jako Jason Bourne” i „Trzeci Punkt Widzenia”

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 75 złotych otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- bezpłatny egzemplarz książki „Arcyparadoks śmierci”

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w dowolnej niższej kwocie otrzymają:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Arcyparadoks śmierci

 


Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna Arcyparadoks śmierci


Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

Wspieram

75
500
1000
Podaj kwotę