Książka François Dagueta „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu” – po raz pierwszy w języku polskim!

Wesprzyj
Już zebraliśmy
Zbiórka zakończona
%

„W społeczności każdy jest dłużnikiem innych, nie tylko wedle prawa, co do długów, które spłaca się za przyczyną cnoty sprawiedliwości, ale również moralnie, zgodnie z niezliczonymi dobrami, które zawdzięczamy sobie nawzajem.”  – François Daguet

 

Książka o. François Dagueta OP jest znakomitym wprowadzeniem do nauki o polityce św. Tomasza z Akwinu. Autor nie tylko zebrał wyniki dotychczasowych badań w tej dziedzinie, ale nadto zaproponował własną syntezę tego bardzo ważnego, choć przez wielu niedocenianego wątku myśli Akwinaty. Szczerze zachęcam do lektury tej książki zarówno tych, którzy chcieliby zapoznać się z bardzo kompetentnym historycznym wykładem, jak i tych, którzy zainteresowani są dzisiejszym stanem kultury politycznej –  o. Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

 

Poznanie i zrozumienie myśli politycznej św. Tomasza z Akwinu jest o tyle niełatwe, że nie zebrał on jej w jednym dziele. Ten brak rekompensuje wzorcowa praca francuskiego dominikanina prof. François Dagueta „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu”. Wyróżniona nagrodą Akademii Francuskiej Prix Biguet, wydana po francusku w 2015 roku monografia syntetycznie ukazuje źródła i najważniejsze aspekty politycznego myślenia Doktora Anielskiego. Dzieło Tomasza w swoim czasie ożywiło myśl polityczną na Zachodzie, otworzyło nowe perspektywy debatom ostatnich stuleci średniowiecza i przygotowało wielkie przemiany epoki nowożytnej, które zarazem wiązały się z odrzuceniem wielu założeń autora Sumy Teologicznej. Praca François Dagueta na tym tle ukazuje myślenie o polityce świętego Tomasza, przywracając tej sferze refleksji stosowne miejsce w całokształcie nauczania wielkiego dominikańskiego myśliciela XIII wieku, ale przede wszystkim pozwala nam wraz z Akwinatą stawiać najważniejsze pytania: jaka jest relacja między prawem Bożym, prawem naturalnym i prawem ludzkim? Jakie powinny być cele, którym przyporządkowana jest wspólnota polityczna? W czym tkwi istota sprawiedliwości i dobra wspólnego jako podstaw politycznego porządku?

 

Wydawana we współpracy z Instytutem Tomistycznym rozprawa, przetłumaczona przez o. Tomasza Pękalę OP, pod redakcją merytoryczną o. prof. Mateusza Przanowskiego OP jest niezastąpionym wkładem w nasze rozumienie najważniejszych aspektów myśli o polityce, człowieku i wartości życia wspólnotowego u Tomasza z Akwinu.

 

ZOBACZ SPIS TREŚCI [KLIKNIJ I PRZECZYTAJ]

PRZECZYTAJ PRZEDMOWĘ kardynała Georgesa Cottiera OP [KLIKNIJ I PRZECZYTAJ]

PRZECZYTAJ FRAGMENT ROZDZIAŁU „Prawo wieczne i prawo naturalne w myśli Tomasza z Akwinu” [KLIKNIJ I PRZECZYTAJ]

ZOBACZ WYKŁAD prof. François Dagueta OP: „Political Theology from St. Thomas Aquinas to John Paul II and Benedict XVI” (wykład dostępny jest z polskimi napisami). [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]

 

Aby móc wydać książkę „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu”, potrzebujemy Państwa wsparcia. Bardzo prosimy o darowizny na ten cel:

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 złotych otrzymają w podziękowaniu:

- Tytuł Honorowego Darczyńcy książki i obecność na eksponowanym miejscu na liście darczyńców w książce

- zaproszenie na zamknięte seminarium Teologii Politycznej, które odbędzie się on-line już w czerwcu

- pakiet książek POLITYKA I FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA: François Daguet „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu”, Étienne Gilson „Metamorfozy Państwa Bożego”, Rémi Brague „Prawo Boga”, Jacek Grzybowski „Uciec z krainy zapomnienia”.

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 500 złotych otrzymają w podziękowaniu:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- pakiet książek POLITYKA I FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA: François Daguet „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu”, Étienne Gilson „Metamorfozy Państwa Bożego”, Rémi Brague „Prawo Boga”, Jacek Grzybowski „Uciec z krainy zapomnienia”.

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 75 złotych otrzymają w podziękowaniu:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców w książce

- bezpłatny egzemplarz książki pocztą

 

➤ Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w dowolnej niższej kwocie otrzymają w podziękowaniu:

- Tytuł Darczyńcy książki i obecność na liście darczyńców

 

Darowiznę na rzecz wydania książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Daguet

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna Daguet

Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705

 

 

Wspieram

75
500
1000
Podaj kwotę