Herbich

Długo oczekiwany debiut książkowy Tomasza Herbicha!

„To książka ogromnie przenikliwa, świetnie napisana. Tomasz Herbich już dzisiaj cieszy się w świecie filozoficznym uznaniem i renomą. Chcemy tę książkę niebawem wydać. Bardzo proszę Państwa o hojność” – Dariusz Karłowicz

Zebraliśmy
11364 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 90 osób
Przekaż darowiznę >>>

Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu to debiut książkowy Tomasza Herbicha, autora od ponad pięciu lat stale współpracującego z Teologią Polityczną. Książka, która ukaże się w serii wydawniczej  „Czwarta fala”, chce włączyć się w ciągle żywą w polskiej debacie intelektualnej dyskusję na temat mesjanizmu, dla której ważnym impulsem był czwarty numer „Teologii Politycznej”.

Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia.

Autor równocześnie wyraża przekonanie, że nie można żadnego z tych istotnie różnych stanowisk wyłączyć z tradycji mesjanistycznej, i dlatego mesjanizm da się scharakteryzować być może jedynie jako pewną postawę – jako tytułowe pragnienie Królestwa. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

Przeczytaj przedmowę Tomasza Herbicha do książki.

***

Każdy darczyńca, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki. Każda osoba, która weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości minimum 65 zł, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz pocztą.

Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości co najmniej 1 000 zł, otrzymają także: tytuł Honorowego Darczyńcy (przygotowaliśmy jedynie 5 takich pakietów), specjalny list z podziękowaniami, imienną dedykację w książce oraz zostaną wymienieni podczas uroczystej premiery.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna Pragnienie”.

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Dziękujemy!

Uwaga, konto bankowe tylko dla przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna na rzecz Teologii Politycznej

Kod SWIFT: PKOP PL PW

Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705

Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561

Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

***

Spis treści Pragnienia Królestwa:

Przedmowa

  1. Dyskurs religijny w Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego

  2. Historiozofia Augusta Cieszkowskiego a eschatologia chrześcijańska

  3. Idea czynu i dwie filozofie przyszłości. August Cieszkowski i Mikołaj Fiodorow

  4. Dwie filozofie wolności. Zmiana stosunku Mikołaja Bierdiajewa do poglądów religijnych Lwa Tołstoja jako wyraz ewolucji jego stanowiska filozoficznego

  5. Mesjanizm i katastrofizm w późnych pismach Mikołaja Bierdiajewa

  6. Męstwo bycia w dziejach. O pewnym wątku publicystyki wojennej Bierdiajewa

  7. Nowe słowo Mikołaja Bierdiajewa

  8. Protagoniści dziejów powszechnych w koncepcjach Augusta Cieszkowskiego i Mikołaja Bierdiajewa. Filozoficzne konsekwencje rozbieżności

Zakończenie

165
265

Podaj kwotę