okladka front wersja do cf

Wesprzyj wydanie książki „Północ i Południe”

Prof. Marek A. Cichocki powraca z niezwykłymi esejami o polskiej kulturze i historii

Zebraliśmy
13338 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 100 osób
Dołącz teraz >>

Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii to zbiór esejów prof. Marka A. Cichockiego, które łączy pytanie o ideowe korzenie polskiej wspólnoty, jej sens i miejsce w Europie. Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas. W rozdziale poświęconym Wincentemu Kadłubkowi Autor ukazuje proces adaptacji przejętego z Rzymu republikańskiego rozumienia wspólnoty i moment kluczowy dla narodzin wyobrażenia wspólnoty narodowej. Gdy dotyka czasów Jana Zamoyskiego, opisuje epokę szczytowych osiągnięć polskiej myśli politycznej i czynu, w których cieniu żyjemy do dziś. Postaci i twórczość Juliana Klaczki, Jarosława Iwaszkiewicza czy Teodora Parnickiego stają się punktem wyjścia do refleksji nad ideami fundamentalnymi dla zrozumienia Polski i Europy, pokazując, że nawet powstałe w innych uwarunkowaniach teksty mogą zaskakiwać swą trafnością współczesnego czytelnika. By zrozumieć, czy istnieje sekretna mapa Europy i z jakimi konsekwencjami wiąże się spojrzenie na Polskę w świetle podziału kontynentu na Wschód i Zachód, warto sięgnąć po najnowszą publikację prof. Marka A. Cichockiego.

Przeczytaj spis treści:  Polnoc-Poludnie-Cichocki-Spis-tresci.pdf

Przeczytaj dwa fragmenty książki:

fragment-ksiazki-forma-zycia-M2.A.Cichocki.pdf          

fragment-ksiazki-niemieccy-hegemoni-M2.A.Cichocki.pdf

Polska będzie łacińska, albo nie będzie jej wcale. Do tego końcowego wniosku podróżujemy przez bogate i niezwykle ciekawe historyczne i ideowe pejzaże, opisane jasno i lekkim piórem. Pasjonująca i pouczająca lektura o naturze i korzeniach polskiej tożsamości.

Agnieszka Kołakowska

Książka Marka Cichockiego składa się z sześciu esejów, które, choć opisują różne epoki, łączy pytanie o sens naszej polskiej wspólnoty. Autorowi chodzi nie tylko o historię, lecz przede wszystkim właśnie o sprawy nader aktualne. W fascynujący i niezwykle erudycyjny sposób wydobywa na jaw najważniejsze historyczne i duchowe uwarunkowania, dzięki czemu nasze spojrzenie na palące kwestie współczesnej Europy nabierają o wiele głębszego wymiaru.

prof. Zbigniew Stawrowski

Każdy darczyńca, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki. Każda osoba, która weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości minimum 65 zł, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz pocztą. Darczyńcy, którzy przekażą darowiznę w wysokości co najmniej 1000 zł, otrzymają także: tytuł Honorowego Darczyńcy (przygotowaliśmy jedynie 5 takich pakietów), specjalny list z podziękowaniami od autora oraz zostaną wymienieni podczas uroczystej premiery książki.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „Północ i Południe”.

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Dziękujemy!

Uwaga, konto bankowe tylko dla przelewów zagranicznych: PKO PB  18 1440 1387 0000 0000 1092 6483 IBAN: PL SWIFT: BPKOPLPW

100
265

Podaj kwotę