"Kompleks Rosji" Piotra Skwiecińskiego

Wydaj z nami zbiór esejów o Rosji i wpłać darowiznę z dopiskiem "Kompleks Rosji"

Zebraliśmy
6726 zł
Potrzebujemy
7000 zł
Zbiórka zakończona
96%
Wsparło 87 osób

"Kompleks Rosji" - zbiór esejów napisanych przez Piotra Skwiecińskiego na przestrzeni ostatnich kilku lat, poświęcony Rosji oraz relacjom polsko-rosyjskim - ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej. 

We wstępie Autor pisze:

"Są to publikacje, jak Czytelnik zobaczy, różnego typu. Ich cechą wspólną jest to, iż – pochlebiam sobie – mogą przez część Czytelników zostać uznane za zawierające treści nie do końca doraźne. Mogące być może stanowić źródło wiedzy, nie ograniczonej do momentu, w którym powstawały.

Czytelnik dostrzeże zapewne, że pewne przedstawiane w różnych tekstach wizje, pewne próby zrozumienia kraju, którego „rozumem nie pojmiesz, arszynem nie zmierzysz” są w jakimś zakresie ze sobą kompatybilne, ale w innym mogą być uznane za sprzeczne. Ale paradoksalnie, to jest właśnie realistyczne podejście do Rosji. Bo jest ona właśnie rzeczywistością do pewnego stopnia niekoherentną. Rosjanie lubią wszak podkreślać, że to co człowiek Zachodu rozdziela, oni potrafią łączyć.

Może to inna cywilizacja, może geniusz, może schizofrenia. I może właśnie dlatego Rosja stanowi dla człowieka Zachodu aż taką zagadkę. Więcej niż po prostu zagadkę. Jak to ujął Winston Churchill, Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma” - Rosja to zagadka spowita w tajemnicę wewnątrz enigmy. Nie ma chyba kraju, który wywoływałby wśród cudzoziemców aż takie emocje. W jednym z zamieszczonych poniżej tekstów staram się wziąć za bary z tymi emocjami. We wszystkich, wydaje mi się, dotykam tego fenomenu.

Ostatnia uwaga – wchodząc w Rosję należy zawiesić własne kategorie, dotychczas porządkujące rzeczywistość. Bo jeśli się tego nie zrobi, nic się nie zrozumie. Trzeba w pokorze najpierw poznawać fakty i sposób, w jaki łączą je Rosjanie, a dopiero potem, stopniowo rekonstruować ich świat.

I nie jest to wezwanie ani do miłości, ani do nienawiści. Choć zdaję sobie sprawę, że w wypadku Rosji uniknięcie tych uczuć jest często zadaniem ponad ludzkie siły. "

 

Piotr Skwieciński - absolwent historii, od 1990 roku dziennikarz między innymi Życia Warszawy, telewizyjnych Wiadomości, Życia. W latach 1999-2002 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 2006-2009 prezesem Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie jest publicystą tygodnika "wSieci".

 

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją.

Dla tych, którzy stali się współwydawcami tej wyjątkowej publikacji - szczególne podziękowania!

Każda osoba, która wsprze wydanie książki Piotra Skwiecińskiego zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji. (Chyba, że wskazała, że chce pozostać anonimowym darczyńcą).

Każdy, kto dokona wpłaty z dopiskiem "Kompleks Rosji" w okresie trwania zbiórki w wysokości co najmniej 60 zł, otrzyma publikację gratis.

Darczyńcy, którzy zaoferują ponad 1000 zł otrzymają specjalne podziękowania na stronie redakcyjnej.

Wpłaty na książkę Piotra Skwiecińskiego można dokonać także tradycyjnie wpłacając na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem "Kompleks Rosji".

Konto bankowe dla przelewów zagranicznych: PKO PB  18 1440 1387 0000 0000 1092 6483 IBAN: PL SWIFT: BPKOPLPW

Równocześnie informujemy, że osoby wpłacające poza portalem tradycyjnie na konto podane powyżej będą wymienione z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji zgodnie z życzeniem (jawny lub anonimowy darczyńca).