Okladkamala

Po raz pierwszy w historii Teologii Politycznej! Wesprzyj wydanie „Listów o wolności i posłuszeństwie” Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego

Katolik i protestant. Jeden we Wrocławiu, drugi w Warszawie. Nie znaliśmy się wcale, więc jak to się stało?

Zebraliśmy
11400 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 96 osób
>> WSPIERAM <<

Myślę, że istotą chrześcijaństwa jest napięcie pomiędzy formą a jej przekraczaniem. Tego napięcia nie należy znosić przez usuwanie któregoś z jego biegunów – ale trzeba w nim trwać. (…) Wytwarza niezbędną do duchowego rozwoju energię, wyzwala potężne sprzeczności, które krzyżują wręcz nieprzebudzoną, ospałą egzystencję, by spod niej wychynęła owa głęboka, przemieniona świadomość – te słowa Bartosza Jastrzębskiego, które w jednym z listów kieruje do swego epistolarnego przyjaciela, Krzysztofa Dorosza, dotykają nie tylko sedna wiary. Ogniskują jednocześnie jak w soczewce charakter całej korespondencji, która niebawem ujrzy światło dzienne jako najnowsza pozycja w księgarni Teologii Politycznej.

Zbiór, który mamy zaszczyt Państwu zaprezentować to prowadzona na przestrzeni ponad roku wymiana listów–esejów, strona po stronie ewokujących i podsycających owo twórcze napięcie towarzyszące poszukiwaniu Boga. Jesteśmy świadkami niezwykłej duchowej drogi, a raczej pielgrzymki katolika i protestanta, podróży w trakcie której rozprawiają się z zagadnieniami fundamentalnymi dla każdego, kto pragnie żyć „po Bożemu” na coraz bardziej grząskim gruncie liberalizującego się państwa ziemskiego. Jest to swoiste spotkanie penitenta i duchowego kierownika, tyle że każdy z autorów pełni zarazem rolę pierwszego, jak i drugiego. Jednocześnie zarówno Dorosz jak i Jastrzębski zwracają się nieustannie do wielkich przewodników i mistrzów, którzy kształtowali tradycję Kościoła Katolickiego oraz Protestanckiego – Karla Bartha, Mistrza Eckharta czy szczególnie ciekawego w tym kontekście – konwertyty J.H. Newmana. Z każdym rozdziałem coraz bardziej zadziwia dynamika i żywotność listownej wymiany, stopniowo przemieniającej interlokutorów, pozostawiającej jednocześnie wiernymi tradycjom, z których wyrastają. Szczególnego charakteru temu niewidzialnemu, duchowemu spoiwu nadaje fakt, że Autorzy spotkali się po raz pierwszy długo po zakończeniu korespondencji, na sesji okładkowej do niniejszej książki.

Listy o wolności i posłuszeństwie, będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Niniejszy tom, oprócz więc wartości refleksji i wiedzy bezpośrednio w niej zawartej, niesie również naukę ukrytą między wierszami. Jest świadectwem odwagi pozwalającej wkładać klin w letnią i mdlą rzeczywistość – odnawiać zagadnienia, które okazały się zbyt trudne, by mogły być modne: pytanie o pochodzenie zła, wolną wolę, łaskę. Każde z nich osadzone jest jednocześnie w kontekście osobistym i globalnym – i to właśnie zderzenie sfery indywidualnego obnażenia najgłębszych duchowych rozterek z nieogarnionym wymiarem całego Bożego stworzenia, nadaje Listom lekkości, zamieniając coś, co mogłoby być uznane za ekshibicjonizm, w pokorę. A pokora z jaką Dorosz i Jastrzębski wyznają swoje myśli i słabości sprawia, że nie tylko wpisują swe dzieło w odchodzący do lamusa gatunek epistolografii, ale i najgodniej w dziejach reprezentowaną przez św. Augustyna, tradycję literatury konfesyjnej.

Przeczytaj fragment wstępu ks. Jana Sochonia

Przeczytaj recenzję Adama Talarowskiego o książce Światło Zachodu Bartosza Jastrzębskiego

Przeczytaj recenzję Światła Zachodu napisaną przez Krzysztofa Dorosza

Przeczytaj recenzję wydawniczą Światła Zachodu ks. Jerzego Szymika 

Krzysztof Dorosz o genezie powstania Listów o wolności i posłuszeństwie [OBEJRZYJ]

Bartosz Jastrzębski o korespondencji z Krzysztofem Doroszem [OBEJRZYJ]

Zapraszamy do grona współwydawców tej książki.

➤  Każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

➤ Każda osoba, który dokona wpłaty z dopiskiem „Listy” w wysokości min. 65 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

➤ Darczyńcy, którzy przekażą na wydanie książki darowiznę w wysokości min. 1000 zł, otrzymają Tytuł Honorowego Darczyńcy, specjalny list z podziękowaniami, a także zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu w książce. UWAGA! Przygotowaliśmy tylko pięć takich pakietów.

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna na listy”.

PROSIMY O PAŃSTWA WSPARCIE.

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna na Listy

Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

165
265

Podaj kwotę