Front E.Gilson cf

Zostań mecenasem pierwszego polskiego wydania książki Etienne'a Gilsona

Gilson to prawdopodobnie największy chrześcijański filozof od czasów św. Tomasza z Akwinu. - Stanley Jaki

Zebraliśmy
22257 zł
Potrzebujemy
15000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 109 osób
>> WSPIERAM <<

W 1952 roku ukazała się w Paryżu książka Etienne'a Gilsona Les métamorphoses de la cité de Dieu, w której autor postawił najważniejsze pytania: o społeczny, polityczny i eschatologiczny sens przesłania chrześcijańskiego, o jedność i równość ludzkości, o powołanie osoby ludzkiej w jej doczesnym i wiecznym przeznaczeniu. Teraz, po niemal 70 latach od jej wydania, książka ma szansę po raz pierwszy ukazać się w języku polskim. Aby to się stało, potrzebujemy Państwa wsparcia.

Wychodząc od fundamentalnych tekstów myślicieli mierzących się z nowymi wyzwaniami w realiach pokonstantyńskiej epoki rozwoju Kościoła (a zwłaszcza Państwa Bożego świętego Augustyna), w Metamorfozach Państwa Bożego Gilson ukazuje, czym była dla nich idea Christianitas i Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej, a także jak rozumiano powołanie ludu chrześcijańskiego (populus Christianus) i miejsce przypisane każdemu wiernemu. Z niezrównaną precyzją i klarownością przedstawia rozwój idei i kluczowe elementy toczonych od wieków dyskusji, przestrzega także przed manowcami, na które mogą zaprowadzić takie próby realizacji Państwa Bożego, które przekształcają się w jego parodię. 

Przetłumaczona przez Agnieszkę Kuryś pod redakcją merytoryczną ojca profesora Mateusza Przanowskiego z Instytutu Tomistycznego prawie 300-stronicowe dzieło odkrywa nowe wątki będące przedmiotem zainteresowania wielkiego francuskiego historyka filozofii. 

Zobacz spis treści książki Metamorfozy Państwa Bożego

Przeczytaj przedmowę autora z 1952 r.

Przeczytaj fragment książki

Przejawem owocnej relacji między filozofią a słowem Bożym są też śmiałe poszukiwania podjęte przez myślicieli bliższych nam w czasie, spośród których chciałbym wymienić takie postaci, jak John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Etienne Gilson i Edyta Stein w świecie zachodnimpisał o autorze w encyklice Fides et Ratio papież Jan Paweł II.

Praca Gilsona udostępnia bezcenny materiał, umożliwiający pogłębienie i ponowne przemyślenie zagadnień kluczowych z perspektywy historii myśli chrześcijańskiej, ale ważnych też dla prób myślenia o świecie przez pryzmat kategorii teologii politycznej, powołania i zadań osoby ludzkiej jako członka społeczności doczesnych, a jednocześnie pielgrzyma na drodze do Zbawienia.

Gilson ciągle nas naucza, wciąż budzi podziw, zwłaszcza jako mistrz w tym, co sam nazywa „zachodnim Credo”.Curtis L. Hancock

Stopione w jedno: zdumiewająca rozległością wiedza, mądrość, niewzruszony chłopski zdrowy rozsądek urzekające błyskotliwością poczucie humoru – sprawiały, że stał się Mistrz Gilson jak gdyby uosobieniem owego esprit gaulois, o którym powiedział kiedyś, że jest rezultatem tysiąca lat kultury logicznej i dwóch tysiącleci uprawy wina.Stefan Świeżawski

Przekłady artykułów i książek E. Gilsona uczyły czytelników rozumienia średniowiecza, filozofii bytu i teologii, filozoficznej i teologicznej prawdy o Bogu, zarazem prawdy o człowieku jako samodzielnej substancji i osobie. Chroniły przed monizmem i idealizmem, pomagały w dystansowaniu marksizmu i heglizmu. – Mieczysław Gogacz

Aby pierwsze polskie wydanie dzieła E. Gilsona mogło ujrzeć światło dzienne, potrzebujemy Państwa hojności.

Każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Każda osoba, który dokona wpłaty z dopiskiem „Gilson” w wysokości min. 70 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Każda osoba, który dokona wpłaty z dopiskiem „Gilson” w wysokości min. 500 zł, otrzyma PAKIET FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA składający się z następujących czterech dzieł (Étienne Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego, ks. Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia, Dariusz Karłowicz, Sokrates i inni święci, ks. Tomasz Stępień, Porządek i miłość) i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darczyńcy, którzy przekażą na wydanie książki darowiznę w wysokości min. 1000 zł, otrzymają również Tytuł Honorowego Darczyńcy, specjalny list z podziękowaniami i zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu w książce. UWAGA! Przygotowaliśmy tylko 5 takich pakietów.

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna Gilson”.

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna Gilson
Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

270
500

Podaj kwotę