Epistemologia – Stanisław Judycki

Wydawnictwo W drodze oraz Instytut Tomistyczny wydały właśnie najnowszą książkę prof. Stanisława Judyckiego, zatytułowaną „Epistemologia”. To monumentalna publikacja, stanowiąca jedno z najdonioślejszych i najbardziej kompleksowych w polskiej literaturze przedmiotu omówień tego działu filozofii, którym jest teoria poznania. Wyczerpująco przedstawia poszczególne zagadnienia epistemologii oraz rozmaite podejścia, przyjmowane przez ludzi względem poznawanych przedmiotów.

Tytuł: „Epistemologia”
Autor: Stanisław Judycki
Wydawca: Wydawnictwo W drodze – Instytut Tomistyczny
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7906-435-9 (całość), 978-83-7906-436-6 (tom 1), 978-83-7906-437-3 (tom 2)
Oprawa: twarda
Liczba stron: t. 1: 638, t. 2: 600

O autorze: 

Stanisław Judycki – (ur. 1954), filozof. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1973–1978), tam ukończył także studia doktoranckie (1978–1982) i w latach 1983–2010 pracował w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii. Od roku 2010 jest kierownikiem Zakładu Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej na Uniwersytecie Gdańskim. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się: epistemologia, metafizyka, filozofia religii, filozofia współczesna. Jest autorem książek: „Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla” (1990), „Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu” (1995), „Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego” (2004), „Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej” (2010), „Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby” (2013), „Książeczka o człowieku wierzącym” (2014).

Przeczytaj fragment książki

Zobacz spis treści