Strona

Zostań mecenasem „Ekonomika” Ksenofonta

Uwaga! Ostatni dzień zbiórki. Dołącz teraz

Zebraliśmy
15037 zł
Potrzebujemy
14000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 107 osób
>> WSPIERAM <<

Ci, którzy nie tylko potrafią zarządzać własnym gospodarstwem, lecz i oszczędzać, by upiększać miasto oraz wspierać przyjaciół, z pewnością powinni być nazywani mężami mądrymi i potężnymi.

Pisma sokratyczne Ksenofonta, jednego z najwybitniejszych historyków starożytności, to wraz z wczesnymi dialogami Platona, „Chmurami” Arystofanesa oraz fragmentami pojawiającymi się u Arystotelesa najważniejsze źródła do badań nad historycznym Sokratesem. W „Ekonomiku”, którego nowe tłumaczenie, przygotowane przez dr Dorotę Tymurę, chcemy wydać nakładem Teologii Politycznej, Sokrates występuje w swojej najdonioślejszej historycznie roli – w roli wychowawcy. Tym, co według Jaegera wyróżnia Sokratesa jako wychowawcę, jest to, że sedno ludzkiego bytowania, a przede wszystkim życia społecznego, upatrywał w osobowości, w moralnej postawie człowieka (W. Jaeger, „Paideia. Formowanie człowieka greckiego”, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001, s. 600–601). W „Ekonomiku” swoich rozmówców (jednym z nich jest Kritobulos, syn znanego z dialogów Platona Kritona, drugim zaś – znany tylko z tego dzieła Ischomachos) Sokrates naucza sztuki zarządzania gospodarstwem.

O tym, jak ważne dla współczesnej recepcji postaci Sokratesa powinny być pisma Ksenofonta, niech świadczy przykład Leo Straussa, według którego niejednej spośród nader dzisiaj wpływowych, błędnych interpretacji postaci Sokratesa dałoby się uniknąć, gdyby tak pochopnie – i całkiem bezpodstawnie – nie zbagatelizowano znaczenia świadectwa Ksenofonta (L. Strauss, Sokrates i Arystofanes, tłum. M. Filipczuk, Warszawa 2018, s. 14). O tym zaś, jak ważny wśród pism Ksenofonta jest Ekonomik, może świadczyć to, że cytowany Strauss jedno ze swoich najważniejszych dzieł poświęcił właśnie komentarzowi do tego dialogu.

Dlaczego Ksenofont? Przeczytaj tekst Doroty Tymury

Przeczytaj fragment dialogu

Przeczytaj fragment komentarza

Odkrywajmy Sokratesa poprzez lekturę pism Ksenofonta, by dzięki wskazówkom tego wyjątkowo charyzmatycznego filozofa i wychowawcy odnaleźć samych siebie i żyć życiem wartym życia – dr Dorota Tymura.

By wydać „Ekonomika” Ksenofonta, potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego.

Dowolna darowizna – każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darowizna 70 zł – każdy darczyńca, który dokona wpłaty z dopiskiem „Ekonomik” w wysokości min. 70 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ POCZTĄ i zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darowizna 270 zł – każdy darczyńca, który dokona wpłaty z dopiskiem „Ekonomik” w wysokości min. 270 zł, otrzyma pocztą PAKIET KSENOFONT składający się z dwóch dzieł Ksenofonta: „Obrony Sokratesa” i „Ekonomika”, a także zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darowizna 500 zł – każdy darczyńca, który dokona wpłaty z dopiskiem „Ekonomik” w wysokości min. 500 zł, otrzyma pocztą PAKIET SOKRATYCZNY składający się z dzieł Ksenofonta: „Obrona Sokratesa” i „Ekonomika”, dzieła: „Sokrates i Artystofanes” Leo Straussa oraz „Platon i dialog sokratyczny” Charlesa H. Kahna, a także zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach publikacji (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darowizna 1000 zł – darczyńca, który dokona wpłaty w wysokości min. 1000 zł, otrzyma PAKIET MECENASA, czyli Tytuł Honorowego Darczyńcy 8. tomu Biblioteki Klasycznej Teologii Politycznej, oraz wszystkie tomy Biblioteki Klasycznej, specjalny list z podziękowaniami od redaktora prowadzącego a także zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na honorowym miejscu w książce (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna Ekonomik”.

PROSIMY O PAŃSTWA WSPARCIE.

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja

Nazwa banku: Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: darowizna Ekonomik

Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

270
500
1000

Podaj kwotę