Bunt i afirmacja – Bronisław Wildstein

Staraniem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się nowa książka Bronisława Wildsteina. „Bunt i afirmacja” to erudycyjny, pełen filozoficznych i literackich odwołań esej o kluczowym dla współczesności konflikcie rozdzierającym cywilizację Zachodu.

Tytuł: „Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach”
Autor: Bronisław Wildstein
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-8196-077-9
Oprawa: twarda
Liczba stron: 460

Fragment wprowadzenia Autora:
„Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i historycznych warunków. Natomiast elementarna opozycja, o której piszę, ma charakter metafizyczny. Sprowadza się do przyjęcia albo odrzucenia świata w jego zasadniczym, danym nam kształcie z jego podstawowymi uwarunkowaniami.

Afirmacja nie oznacza zamykania oczu na zło, którego doświadczamy i które wpisane jest w ludzką kondycję. Wręcz przeciwnie. Dopiero akceptacja świata jako całości pozwala nam ze zrozumieniem, a więc do pewnego stopnia skutecznie, przeciwstawić się jego negatywnym aspektom”.

Spis treści

Przeczytaj fragment książki