5. edycja Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Przeczytaj raport

Fundacja Świętego Mikołaja zakończyła 5. edycję Akademii Liderów. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z podjętych działań, a przede wszystkim z autorskimi projektami społecznymi, zrealizowanymi przez młodych liderów w swoich miejscowościach.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja powstała, aby wyszukiwać i kształcić wyjątkowo zaangażowaną młodzież (w wieku 16-20 lat) do pełnienia funkcji liderów w swoich społecznościach lokalnych, a w przyszłości angażowania się w organizację życia publicznego Polski. W 5. edycji projektu, realizowanej w 2019 roku wzięło udział 30 osób z całej Polski, w tym 25 osób z mniejszych miejscowości (poniżej 100 000 mieszkańców). Uczestnicy zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, wysyłając do Fundacji Świętego Mikołaja pomysł na zrealizowanie autorskiego projektu społecznego w swojej miejscowości. Poprzez udział w Akademii Liderów uczestnicy zostali przygotowani do efektywnego zrealizowania swoich działań o charakterze społecznym. Wierzymy, że dzięki temu doświadczeniu wzrosły ich kompetencje, ale także rozwinęły się ich charaktery i poczucie odpowiedzialności za wspólne sprawy i wspólne dobro.

Każdy z uczestników wziął udział w 10-dniowej szkole letniej (22-31 lipca 2019 r.) [Przeczytaj relację z inauguracji]. Szkoła letnia prowadzona była w pięknym klasztorze pallotynów na Karczówce pod Kielcami. Jest to klimatyczny 400-letni budynek klasztorny, na wzgórzu otoczonym lasem.

Po szkole letniej uczestnicy mieli 3 miesiące na realizację autorskich projektów społecznych lub historycznych w swoich środowiskach. Przez cały ten czas mieli możliwość konsultacji z tutorami i uzyskania wsparcia oraz motywacji od pracowników Fundacji Świętego Mikołaja. W tym czasie tutorzy przeprowadzili sumarycznie ok. 90 godzin konsultacji z uczestnikami Akademii, wspierając ich w realizacji projektów, motywując i pomagając znaleźć dobre rozwiązania w trudnych sytuacjach. W efekcie zrealizowanych przez młodych liderów zostało 24 autorskich lokalnych projektów, z czego niektóre projekty prowadzone były indywidualnie, a niektóre w zespołach dwuosobowych.

Ostatnim etapem Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja była szkoła zimowa, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-7 grudnia 2019 r. W trakcie szkoły zimowej uczestnicy prezentowali efekty i rezultaty zrealizowanych przez siebie projektów, a tutorzy przekazali młodym liderom wskazówki do dalszej pracy. Inauguracja szkoły zimowej Akademii Liderów odbyła się w warszawskiej Kinotece. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film „Eter” Krzysztofa Zanussiego, a następnie zadać pytania samemu reżyserowi [Przeczytaj relację ze spotkania z Krzysztofem Zanussim].

Link do całości raportu