Życzymy Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy – zespół Teologii Politycznej i Fundacji Świętego Mikołaja

Chrystus – Jednorodzony Syn Wszechmogącego Ojca – pozostając Bogiem Prawdziwym, stał się jednym z nas. Z miłości do wszystkich ludzi przyjął nasze cierpienie, krzywdy i prześladowanie. W świecie wykrzywionym grzechem, przez niewyobrażalną Mękę, zawierzył woli Ojca i wypełnił miłość do nas.

W trwającym Triduum Paschalnym życzymy wszystkim Państwu, by Jego zbawcza ofiara na nowo ukazywała realność naszego odkupienia. Aby ten czas budził w nas nadzieję, rozświetlał mrok i przypominał o wiecznej obietnicy pokonania śmierci. Życzymy Państwu błogosławionych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

Zespół Teologii Politycznej i Fundacji Świętego Mikołaja