[FOTORELACJA] Znamy laureatów rocznego stypendium Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum

W sobotę, 14 sierpnia odbył się finał Studencko-doktoranckiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millenio i Teologię Polityczną, w którym nagrodą główną jest wyjazd na roczny program „JP2 Studies” Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum. Instytut, który gościć będzie stypendystów powołany został w zeszłym roku staraniem Fundacji Świętego Mikołaja i środowiska Teologii Politycznej dzięki prywatnym darczyńcom z Polski.

Konkurs Papieski to jedna z dróg realizacji założenia przyświecającego powstaniu Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie – pragniemy aby młodzi ludzie mieli możliwość kroczenia ścieżkami papieża Polaka i nauki myślenia wraz z nim. „Myśleć z Janem Pawłem II” – to hasło zasiane u założenia Instytutu przez Dariusza Karłowicza stoi za ideą rocznego podyplomowego programu dla studentów i doktorantów, którzy dostaną szansę na dosłowne obcowanie z dziedzictwem Wojtyły – w miejscu jego studiów i obrony pracy doktorskiej.

Odwiedź stronę Instytutu Kultury św. Jana Pawła II i dowiedz się więcej 

Konkurs Papieski ma za zadanie kształtować twórcze myślenie i stworzyć możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

W etapie finałowym, poprzedzonym testem wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II i napisaniem eseju konkursowego na temat „Jan Paweł II a Solidarność”, uczestnicy stanęli przed zadaniem ustnej obrony swoich prac w obecności czteroosobowej komisji, w której skład weszli: ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. Paweł Skibiński, dr Mariusz Sulkowski i Jan Czerniecki.

Laureatami nagrody głównej zostało aż pięcioro uczestników: Dorota Nowaczewska, Katarzyna Przyboś, Jan Pałka, ks. Tomasz Podlewski i Izabela Hryciuk. Szczególne wyróżnienie uzyskał ks. Tomasz Podlewski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a laureatom życzymy owocnej przygody intelektualno-duchowej w Rzymie!

Biogramy członków komisji:

Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Berier – prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, historii prawa, prawa amerykańskiego, profesor nauk prawnych, duchowny katolicki.

Prof. Paweł Skibiński – historyk, politolog, wykładowca, publicysta, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Dr Mariusz Sulkowski – adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej (2006 r.) oraz Katedry Europeistyki (2009 r.).

Jan Czerniecki – redaktor naczelny Teologii Politycznej Co Tydzień. Wieloletni koordynator i sekretarz redakcji Teologii Politycznej. Pracował w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz Instytucie Pileckiego. Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim

Biogramy laureatów:

Dorota Nowaczewska – studentka trzeciego roku zarządzania, której zainteresowaniami naukowymi jest rozwój nowych technologii oraz ich wpływ na kwestie społeczne. Uczestniczka Szkół prowadzonych przez Instytut Tertio Millennio oraz stypendystka Fundacji Imienia Lesława Pagi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC oraz Polskim Instytucie Ekonomicznym. Od 2019 roku współtworzy korporację akademicką Plateria Varsoviensis.

Katarzyna Przyboś – studentka 6 roku medycyny; wolontariuszka w hospicjum; absolwentka szkoły muzycznej I stopnia i liceum katolickiego.

Izabela Hryciuk – ukończyła studia licencjackie z historii sztuki z językiem włoskim na University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Pasjonatka sztuki, szczególnie renesansowej oraz sakralnej. Ideał piękna dostrzega w obrazach Fra Angelica, mnicha - malarza, którego Papież Święty Jan Paweł II ogłosił patronem artystów oraz historyków sztuki. Swoją zawodową ścieżkę chciałaby łączyć z instytucjami kultury, opartymi na fundamencie chrześcijańskich wartości.

Jan Pałka – student IV roku Prawa i I roku Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Programu Pracowni Liderów Prawa. Zainteresowania: polityka międzynarodowa, teologia, sztuka barokowa, muzyka klasyczna oraz szeroko pojęte militaria. Od trzech lat łączy studia ze służbą w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Ks. Tomasz Podlewski – urodzony w Częstochowie (1991), kapłan archidiecezji częstochowskiej, magister teologii (2016), magister dziennikarstwa (2020), publicysta, rekolekcjonista. W latach 2016–2018 katecheta w szkole średniej, wikariusz i duszpasterz osób głuchoniemych w Wieluniu. Od 2018 roku mieszka w Krakowie, gdzie przygotowuje doktorat z medioznawstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Autor książki pt. Jezusowa kardiologia, ponad stu artykułów prasowych oraz kilku artykułów naukowych. Od wielu lat związany z prasą katolicką. Publikował na łamach czasopism: Wzrastanie (2009–2010), Niedziela (2010–2019), Tryby (2013–2014), Droga (2014–2020), Wychowawca (2018–2019). Od 2019 roku pisze dla miesięcznika Różaniec. Niektóre jego teksty można znaleźć na portalach: opoka.org.pl, wiara.pl, katolik.pl, gloria.tv, niedziela.pl, rozaniec.eu, zywawiara.pl, bosko.pl, franciszkanska3.pl, zdrowaska.pl, portal.tezeusz.pl. Za działalność publicystyczną został nagrodzony medalem Mater Verbi (2014). Uczestnik programów radiowych i telewizyjnych, laureat kilku konkursów poetyckich.

Biogramy wyróżnionych uczestników:

Artur Orzeł – student piątego roku prawa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz absolwent Studium Dziennikarskiego działającego przy tej samej uczelni. Współautor monografii dotyczących tematyki prawnej, a także uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Swoje zainteresowania zawodowe wiąże przede wszystkim z prawem cywilnym i prawem spółek handlowych. Pasjonat myśli i nauczania Jana Pawła II, a także nauki społecznej Kościoła.

Magdalena Maj – absolwentka dyplomacji europejskiej i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorantka w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego, Akademię Polskiego Forum Arbitrażu oraz Akademię in.Europa. Odbyła dwukrotnie stypendium na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.

Aleksandra Szewczyk - w tym roku obroniła licencjat na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, aktywna w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym. 

Fot. Jacek Łagowski