Maria Dzielska pożegnana z najwyższą czcią

Msza Święta Żałobna za śp. Marię Dzielską odbyła się w Krakowie wczoraj, 6 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w kościele Sióstr Norbertanek na Salwatorze. W uroczystym pogrzebie udział wzięli najwyżsi przedstawiciele władz państwowych oraz kościelnych.

Równo tydzień temu ze smutkiem przyjęliśmy przyjęliśmy wiadomość, że w Krakowie zmarła profesor Maria Dzielska – wybitna historyk, filolog klasyczny, nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj, 6 sierpnia w uroczystościach pogrzebowych w  kościele Sióstr Norbertanek na krakowskim Salwatorze udział wzięli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród przedstawicieli władz państwowych obecni byli także m.in. wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a także wicepremier Beata Szydło. Mszy Świętej Żałobnej przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Prof. Maria Dzielska została pożegnana w godności i chwale – została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Odznaczenie odebrał syn zmarłej, Witold Dzielski.

W swojej pracy badawczej prof. Dzielska zajmowała się przede wszystkim historią późnoantycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Dla kultury polskiej zasłużyła się jako wielka krzewicielka dziedzictwa starożytności. Na polu naukowym należy wspomnieć przede wszystkim dzieło tłumaczenia wszystkich pism Pseudo-Dionizego Areopagity oraz wydaną w 1995 przez Harvard University Press Hypatię z Aleksandrii, która znalazła uznanie międzynarodowych środowisk filozoficznych. Popularyzatorski trud podejmowała także w ramach twórczości publicystycznej, zrealizowanej w ramach audycji nadawanych przez TVP i TVP Kultura: Ogród Sztuk, Grzechy po polsku oraz Rozmowy istotne. Była też członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Filologii Klasycznej PAU.

Jako żona Mirosława Dzielskiego, twórcy polskiego liberalizmu chrześcijańskiego, w latach 80. zaangażowała się w działalność opozycyjną. Jej aktywność społeczno-kulturalna obejmowała ponadto członkostwo Rady Muzeum Narodowego w Krakowie oraz funkcję wiceprzewodniczącej Rady Naukowej Związku Podhalan.

Śmierć prof. Marii Dzielskiej jest wielką stratą dla polskiej nauki i kultury. Rodzinie i osobom najbliższym składamy najszczersze kondolencje.