Zapraszamy nowe szkoły do programu Stypendia św. Mikołaja!

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza do przystąpienie do programu Stypendia św. Mikołaja nowe szkoły. Szkoły będą mogły skorzystać z systemu dopłat do stypendiów dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin i pełnego wsparcia organizacyjnego od Fundacji. Jeżeli wierzysz, że da się budować kulturę solidarności w społecznościach szkolnych, przekaż informacje o programie Stypendia św. Mikołaja szkole w Twoim sąsiedztwie.

Trwa akcja Wiosną Stypendia Rosną. W jej ramach zebrane przez szkoły fundusze na stypendia dla zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin zostaną podwojone przez Fundację Świętego Mikołaja. Warunkiem jest przystąpienie szkoły do programu Stypendia św. Mikołaja. Uczniowie, którzy otrzymają stypendia mogą przeznaczyć je na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.

„Naszym marzeniem jest by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich pasji i talentów. Wierzymy, że może się to udać jedynie dzięki solidarnemu zaangażowaniu społeczności szkolnych” – mówi Dariusz Karłowicz prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Z tego marzenia narodził się program Stypendia św. Mikołaja, który jest jedynym programem stypendialnym w Polsce angażującym zarówno szkoły, absolwentów i środowisko lokalne na rzecz wybitnie zdolnych choć ubogich młodych osób.

Fundacja Świętego Mikołaja wspiera szkoły, które wejdą do Programu: prowadzi system dopłat do stypendiów, udostępnia portal ułatwiający administrację programem stypendialnym w szkole oraz dedykowane szkolne subkonto, przekazuje też wiedzę, potrzebne materiały i prowadzi szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu stypendialnego. Za swoją pomoc Fundacja nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 

W ramach akcji Wiosną Stypendia Rosną Fundacja Świętego Mikołaja podwaja wszystkie środki na stypendia zebrane przez szkoły w okresie od 21 marca do 10 czerwca 2019 r., o ile szkoła przystąpi do programu Stypendia św. Mikołaja i zbierze w tym czasie min. 500 zł.  Do programu zapraszamy wszystkie szkoły!

Pierwsze szkoły przystąpiły do programu Stypendia św. Mikołaja już w 2010 roku. Dziś wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja program tworzy kilkaset szkół, w których przyznanych zostało ponad 2 400  stypendiów dla zdolnych uczniów.

Stypendium św. Mikołaja może zmienić życie dziecka w potrzebie

Stypendia św. Mikołaja trafiają do dzieci z rodzin o niewysokich dochodach, które już wykazały się wysokimi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi, a także potrafią uwagę poświęcaną na własny rozwój łączyć z zaangażowaniem społecznym na rzecz innych. Uczniowie, którzy otrzymują stypendia mogą przeznaczyć je na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.

Stypendium ma szansę zmienić życie młodych twórców, sportowców czy naukowców. Jest również inwestycją i nadzieją, na to że wyjątkowy potencjał drzemiący w dzieciach i młodzieży nie zostanie stracony, ale wykiełkuje aby w przyszłości służyć milionom Polaków. Dowodem na to mogą być słowa Kacpra, alumna programu Stypendia św. Mikołaja, który obecnie studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: „Stypendium to nie jest tylko określona kwota pieniędzy, to bagaż zaufania osób, które brały udział w zbiórce. Dzięki niemu uczymy się odpowiedzialności, ponieważ ludzie, którzy nam zaufali, liczą teraz na nasz sukces i nie możemy ich zawieść.”

Program Stypendia św. Mikołaja buduje kulturę solidarności

Program Stypendia Świętego Mikołaja zmienia nie tylko życie konkretnych potrzebujących dzieci, ale także całe społeczności wzmacniając kulturę solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem.

„Udział w programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i otaczającego świata. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w akcje  młodzież  staje się agentami społecznej zmiany.  Docenione dzieci i młodzież są dla innych wzorem do naśladowania. Udział uczniów pokazuje, że można skutecznie działać na rzecz poprawy życia swojej rodziny czy swojej szkoły oraz, że można skutecznie pracować w środowisku lokalnym” – dzieli się swoim doświadczeniem Barbara Sałosz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych.

Każdego roku prowadzony jest konkurs „Solidarna Szkoła”, w ramach którego nagradzane są najbardziej zaangażowane szkoły, a gala odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Pierwszej Damy RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Banerek 975x266

Szkoło dołącz!

Szkoło dołącz, jeżeli tak jak my wierzysz, że dzięki solidarnym więziom między uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami i całą społecznością lokalną można umożliwić rozwój talentów i pasji dzieciom, którym brakuje na to środków finansowych. 

Szkoło dołącz, jeżeli chcesz skorzystać z systemu dopłat, otworzyć dedykowane subkonto stypendialne dla swoich uczniów i mieć dostęp do wiedzy i potrzebnych narzędzi aby prowadzić program stypendialny w szkole.

Więcej informacji na stronie: www.mikolaj.org.pl/dla-szkol