[Piątek – 23 X] Zapraszamy na webinaria przygotowane wspólnie z naukowcami Angelicum i Oxfordu

W piątek, 23 października Instytut Kultury Św. Jana Pawła II wraz naukowcami z Angelicum i Oxfordu rozpoczyna cykl konferencji internetowych pt. „Re-thinking Solidarity” poświęcony idei solidarności i jej znaczeniu we współczesnym świecie.

Cykl debat pt. „Re-thinking Solidarity” to nowa inicjatywa Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II, który powstał w maju tego roku na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie z inicjatywy polskich katolików świeckich. Cykl będzie realizowany w formie internetowych webinariów i rozpocznie się już w piątek 23 października.

Pierwsza z serii debat, pt. „Solidarity, religion and inter-faith dialogue”, koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z religijnym aspektem idei solidarności. Udział w niej wezmą: Lord Alderdice (chair), Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna), Nazila Ghanea (University of Oxford), Daniel Greenberg (Jewish Law and Ethics), Jarosław Kupczak OP (St. John Paul II Institute of Culture, Angelicum / Pontifical University of John Paul II, Kraków).

Warto dodać, że skład kolejnych webinariów wygląda równie interesująco. Wśród ich uczestników znajdą się m.in. wicerektor uniwersytetu Angelicum siostra Helen Alford OP oraz dziekan wydziału nauk społecznych ojciec Alejandro Crosthwaite OP. Z listą nazwisk uczestników następnych debat można zapoznać się pod linkiem: http://democracyandpeace.org/solidarity/ 

Debaty organizowane są przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum wraz z St. Benet’s Institute (Oxford University), irlandzkim Centre for Democracy and Peace Building, Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz ze środowiskiem polskich katolickich intelektualistów skupionych wokół rocznika „Teologia Polityczna”. 

Kalendarz debat „Re-thinking Solidarity”:

23 października 2020Solidarity, religion and inter-faith dialogue;
20 listopada 2020Solidarity between the generations – environmental and financial sustainability;
18 grudnia 2020Solidarity, politics and political psychology;
19 lutego 2021Solidarity, equality and social justice.

Rejestracja na webinarium „Solidarity, religion and inter-faith dialogue”: KLIKNIJ TUTAJ 

Cykl „Re-thinking Solidarity” jest próbą refleksji nad tym kluczowym z perspektywy społecznej pojęciem w  40 lat po powstaniu polskiej „Solidarności” – a więc pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku sowieckim, ruchu, który odegrał ogromną rolę w upadku komunizmu i pokojowym przejściu do demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gromadząc wybitnych myślicieli pragniemy, aby cykl debat „Re-thinking Solidarity” przyczynił się do ponownego przemyślenia, czym w dzisiejszej dobie jest i powinna być solidarność. W świetle dokonujących się zmian, rosnących nierówności, bezrobocia, fal migracji, geopolitycznych napięć oraz społecznych i ekonomicznych konsekwencji pandemii COVID-19 pytanie o solidarność staje się szczególnie istotne.

Powyższy cykl rozpoczynamy od seminarium poświęconego relacjom między solidarnością a religią, które wiąże się również z 40. rocznicą podpisania encykliki Dives in Misericordia. W dokumencie, którego społecznym kontekstem był niewątpliwie powstający ruch Solidarności, Jan Paweł II poczynił szereg niezwykle ciekawych uwag, które stworzyły teologiczny i filozoficzny fundament dla rozumienia zjawiska i imperatywu solidarności. Jesteśmy przekonani, że mogą one stanowić niezwykle ciekawy punkt wyjścia dla współczesnej refleksji nad najgłębszymi źródłami i sensem międzyludzkiej solidarności.  

Re thinking SPIS

19 października – wykład kardynała Gianfranco Ravasiego rozpoczyna serię seminariów wybitnych intelektualistów w Instytucie Kultury Św. Jana Pawła II 

22 października – zapraszamy na transmisję uroczystego koncertu na Angelicum ku czci świętego Jana Pawła II