Zapisz się na OGUN-y Teologii Politycznej w semestrze letnim 2020/2021. Można uzyskać 4 punkty ECTS!

Ponownie ruszają zajęcia ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone przez osoby związane z Teologią Polityczną w ramach cyklu „Religia // Polityka // Bezpieczeństwo – konflikt i próby rozwiązania”. Za każdy zaliczony z proponowanych przedmiotów można uzyskać 4 punkty ECTS. Rejestracja na przedmioty już otwarta!

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/2021:

prof. Cezary Smuniewski – „Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza”
środa, godz. 16:45-18:15
ZAREJESTRUJ SIĘ

dr Dariusz Karłowicz – „Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków”
czwartek, godz. 13:15-14:45
ZAREJESTRUJ SIĘ

dr Karolina Kochańczyk-Bonińska – „Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy”
środa, godz. 9:45-11:15
ZAREJESTRUJ SIĘ

mgr Tomasz Herbich – „Nowoczesne źródła totalitaryzmów”
środa, godz. 13:15-14:45
ZAREJESTRUJ SIĘ

mgr Konrad Majka – „Bóg a naród. O wzajemnych stosunkach Kościoła i nacjonalistów”
poniedziałek, godz. 09:45-11:15
ZAREJESTRUJ SIĘ

mgr Adam Talarowski – „Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka”
czwartek, godz. 09:45-11:15
ZAREJESTRUJ SIĘ

Za każdy zaliczony z proponowanych przedmiotów można uzyskać 4 punkty ECTS.
Warunkiem zaliczenia każdego z OGUN-ów jest obecność na zajęciach oraz napisanie eseju końcowego. 
Na zajęcia można zapisać się na stronach rejestracji żetonowej systemu USOS.

Regulamin rejestracji

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5