Ruszyła XVII edycja Konkursu Papieskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Już siedemnasty raz wystartował Ogólnopolski Konkurs Papieski organizowany przez Instytut Tertio Millennio. To wyjątkowa okazja dla uczniów szkół ponadpodstawowych do bliższego poznania nauczania i życia Jana Pawła II oraz wygrania wycieczki do Rzymu!

XVII edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Święty Kościół grzesznych ludzi”. Pomysłodawcą hasła tegorocznej edycji był ś.p. Maciej Zięba OP, założyciel Instytutu Tertio Millennio. Hasło najlepiej komentują słowa Jana Pawła II, niezwykle wciąż aktualne:

Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań, aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą.
(JPII, Reconciliatio et paenitentia)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i składa się z 4 etapów.
Pierwszy etap – rejestracja oraz rozwiązanie quizu online – trwa od 1 do 31 marca. Uczestnicy, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów w quizie, zakwalifikują się do II etapu – testu online, który odbędzie się 13 marca. Na napisanie eseju (etap III) uczestnicy będą mieli czas od 16 kwietnia do 14 maja. Finał – IV etap, czyli ustna obrona prac – będzie miał miejsce 12 czerwca 2021 r. w 9 miastach regionalnych i wtedy zostaną wyłonieni laureaci.

konkurs papieski 1

W każdym regionie zostaną przyznane następujące nagrody:
➤ Nagroda Główna – jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu.
➤ Nagroda rzeczowa oraz indeksy na wybrane uczelnie dla uczestników IV etapu Konkursu.
W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych dla, Najlepszej Szkoły, którą uczestnicy będą najliczniej reprezentowali w I etapie.

Informacje dotyczące pierwszych dwóch etapów Konkursu pojawią się na stronie internetowej: http://konkurspapieski.pl/ oraz na Facebook’u: facebook.com/KonkursPapieski

Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. W końcu, jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

plakat konkurspapieski