Już dziś wernisaż prac Jarosława Modzelewskiego w Centrum Sztuki Współczesnej

„Kraj nad Wisłą” – pod takim tytułem w najbliższy piątek 21 stycznia uruchomiona zostanie pierwsza wystawa prac Jarosława Modzelewskiego, prezentująca w przekrojowy sposób kilka dekad jego twórczości. Wystawę, którą polecamy Państwa uwadze, będzie można oglądać przez kolejne trzy miesiące w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to pierwsza przekrojowa prezentacja kilku dekad twórczości jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Jak podkreślają organizatorzy wernisażu, jej porządku nie będzie wyznaczać prosta chronologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie Jarosława Modzelewskiego od samych początków jego twórczości. Przestrzeń ekspozycyjna podporządkowana zostanie kształtowi odnoszącemu się do symbolu Rodła, zaczerpniętego z jednego z pierwszych obrazów Modzelewskiego — Bez tytułu [Rodło] z 1980 r. Ten obraz będzie punktem wyjścia do prezentacji kolejnych etapów twórczości malarza.

Rzeka jest tematem wielu obrazów Modzelewskiego, powracającym w kolejnych dekadach

Jednak, w zamyśle organizatorów, wątkiem przewodnim prezentacji twórczości Modzelewskiego będzie rzeka Wisła, spajająca różne pod względem formalnym okresy w twórczości Modzelewskiego. Rzeka jest tematem wielu obrazów artysty, powracającym sukcesywnie w kolejnych dekadach. Jest także symbolem obecnej w malarstwie Modzelewskiego polskiej tożsamości, ujawniającej się nie poprzez przedstawienia doniosłych i patetycznych zdarzeń i postaci, ale w szczegółach tworzących kontekst codziennych, zwyczajnych czynności czy w specyfice pejzażu, charakterystycznego właśnie dla kraju nad Wisłą. Kuratorem wystawy jest Marcel Skierski.

Dodajmy, że Jarosław Modzelewski jest jednym z malarzy zaproszonych do udziału w projekcie „Namalować katolicyzm od nowa”, w ramach którego powstają współczesne wersje obrazu Miłosierdzia Bożego. Jest to inicjatywa Instytutu Kultury św. Jana Pawła II z papieskiego uniwersytetu Angelicum oraz Fundacji Świętego Mikołaja. W projekcie bierze udział 11 polskich artystów. Organizatorzy przedsięwzięcia mocno podkreślają, że nie chodzi im o kolejne kopie istniejących już wizerunków, ale o obrazy wysokiej klasy artystycznej wyrażone współczesnym językiem malarskim. Obrazy te, choć będą emanacją indywidualnej wrażliwości artystycznej, mają być wykonane zgodnie ze wskazówkami zapisanymi przez Siostrę Faustynę w „Dzienniczku”, tak by mogły służyć celom kultycznym. Namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego jest pierwszym etapem z wielu działań zaplanowanych na kilka lat do przodu. 

Informacja o wystawie na stronie CSW Zamek Ujazdowski

Informacja o projekcie „Namalować katolicyzm od nowa”

Sylwetka Jarosława Modzelewskiego

Jarosław Modzelewski o projekcie