Współczesne wprowadzenie do metafizyki – Thomas M. Crisp, Michael J. Loux

Nakładem wydawnictwa Marek Derewiecki ukazała się nowa pozycja z serii „Daimonion” pt. „Współczesne wprowadzenie do metafizyki” autorstwa Thomasa M. Crispa i Michaela J. Loux. Książka została objęta patronatem Teologii Politycznej.

Fragment Słowa od tłumaczy:

Stanowisko wyrażone w niniejszej monografii można streścić następująco: metafizyka stanowi niezbywalną część filozofii, obecną od samego jej początku. Punktem wyjścia rozstrzygnięć wypracowywanych przez nią są podstawowe intuicje zawarte w myśleniu przedfilozoficznym, jak chociażby ta, że otaczają nas poszczególne przedmioty, które składają się z części, trwają pomimo upływu czasu, że w ich opisie posługujemy się pojęciami itd. Kłopot zaczyna się jednak wtedy, gdy dążąc do precyzji, zaczynamy wyrażać owe intuicje w języku pojęć filozoficznych. Próby ich zoperacjonalizowania nie są w stanie pogodzić wszystkich takich intuicji w zupełnym i spójnym systemie pojęć (…).
Nie oznacza to jednak, że, jak twierdzą Loux i Crisp, przedsięwzięcie określane mianem metafizyki skazane jest na porażkę. Wręcz przeciwnie: chociaż w historii filozofii wypracowano różnorodne, często znoszące siebie nawzajem stanowiska, to nadal są one dyskutowane, stanowiąc wyzwanie dla współczesnych badaczy. Nawet jeśli przyjęcie takiego bądź innego poglądu (czy to w kwestii powszechników, partykulariów, natury czasu czy możliwości określenia relacji łączących części i całości otaczających nas obiektów) nie jest rozstrzygające, rozciągająca się aż po współczesność historia metafizyki pozwala coraz lepiej uchwycić wszystkie konsekwencje proponowanych wcześniej rozstrzygnięć, a także oszacować ich ograniczenia.

Tytuł: Współczesne wprowadzenie do metafizyki
Autorzy: Thomas M. Crisp, Michael J. Loux
Tłumacze: Adam Grzeliński, Rafał Michalski, Krzysztof Wawrzonkowski
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 536
Oprawa: Twarda
ISBN: 9978-83-66315-42-6

O autorach:

Micheal J. Loux – amerykański filozof, emerytowany profesor filozofii na University of Notre Dame. Autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianych kwestii metafizycznych, np. trzykrotnie wznawiana praca "Metaphysics. A Contemporary Introduction" (pierwsze w 1998), "Nature, Norm and Psyche: explorations in Aristotle's philosophical psychology" (2004) czy "Primary "ousia": An Essay on Aristotle's Metaphysics Z and H" (1991) oraz licznych artykułów, szczególnie dotyczących Arystotelesowskiej metafizyki.

Thomas M. Crisp – amerykański filozof, profesor filozofii na Biola University. Autor licznych publikacji z zakresu metafizyki, epistemologii i filozofii religii.

Książka dostępna na stronie wydawnictwa.