Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło – Jean-Pierre Torrell OP

Nakładem Wydawnictwa W Drodze ukazała się książka „Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu” autorstwa Jean-Pierre'a Torrella OP. Autor dokładnie omawia w niej biografię Tomasza, dobitnie pokazując, jak bogate i burzliwe życie prowadził. Jednocześnie odmalowuje cenną panoramę tamtej epoki i przypomina szereg toczących się wówczas, a dziś zapomnianych już, dysput.

Tytuł: Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło
Autor: Jean-Pierre Torrell OP
Tłumacz: Agnieszka Kuryś
Wydawca: Wydawnictwo W Drodze
ISBN: 978-83-7906-267-6
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 624
Okładka: twarda

Opis Wydawcy:
Nowe wydanie klasycznej już książki na temat św. Tomasza z Akwinu, gruntownie  przeredagowane i poszerzone w kontekście najnowszych badań nad myślą Doktora Anielskiego powstało w koedycji Instytutu Tomistycznego i Wydawnictwa W drodze.

Jean-Pierre Torrell OP dokładnie omawia w niej biografię Tomasza, dobitnie pokazując, jak bogate i burzliwe życie prowadził – od bycia porwanym przez własnych rodziców po wstąpieniu wbrew ich woli do nowo powstałego zakonu dominikanów, przez niezwykle intensywną i wymagającą działalność zakonną, po śmierć w drodze na Sobór Lyoński. Autor po mistrzowsku przedstawia to, w jaki sposób dorobek Akwinaty był w tym życiu zakorzeniony, zarysowując kontekst powstania poszczególnych dzieł – jak bowiem zauważa, „ten, kogo nazbyt często przedstawiano jako pozaczasowego myśliciela, był mocno osadzony w określonym czasie i w określonej przestrzeni, pod znakiem konkretnych, przyziemnych okoliczności historycznych”.

Jednocześnie Torrell odmalowuje cenną panoramę tamtej epoki, przypominając szereg zapomnianych już dysput toczących się wówczas oraz ukazując złożoność ówczesnej sytuacji społeczno-kulturowej. W książce omówiono też kwestię recepcji myśli Tomasza za jego życia i wkrótce po śmierci, włącznie ze zdecydowaną krytyką, z jaką teologia Akwinaty spotkała się zwłaszcza ze strony środowiska paryskiego i oksfordzkiego.

Publikacja zawiera również cenne materiały dodatkowe, które stanowią nieocenioną pomoc dla każdego, kto chce dokładniej zapoznać się z życiorysem i dorobkiem św. Tomasza. Najważniejszym spośród nich jest rozbudowany katalog dzieł Akwinaty, zwięźle przedstawiający treść i kontekst powstania każdej z prac, a także podający ich najważniejsze wydania krytyczne i przekłady na języki nowożytne. Oprócz tego w książce zawarta jest obszerna bibliografia tekstów źródłowych i opracowań na temat św. Tomasza oraz chronologia wydarzeń z życia świętego.

Książka stanowi doskonałe wprowadzenie do myśli i pogłębionego studiowania Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu.

Książka dostępna na stronie wydawnictwa

Zobacz spis treści i przeczytaj fragment książki