Kim są fachowcy?

Fundacja Świętego Mikołaja (www.mikolaj.org.pl)

Przez 20 lat działalności Fundacja Świętego Mikołaja wiele tematów otwierała jako pierwsza. Warto wspomnieć choćby problemy polskich dzieci na Litwie, rodzinnych domów dziecka, samotnych matek, matek w pracy, pamięci bohaterów (kampania „Bohaterowie Wolności” w 2000 r.), ale także zagadnienia podmiotowości, polityki historycznej i mesjanizmu. Wspieraliśmy dzieci w hospicjach, niewidome dzieci, żołnierzy rannych na misjach.

Jesteśmy autorem pierwszych w Polsce kampanii społecznych, m. in.:  "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, "Pomóż dzieciom na Litwie" dla Polskiej Akcji Humanitarnej, "Zobacz niewidome dzieci!" dla Stowarzyszenia Tęcza, "Bóg się rodzi! Pomóż samotnym matkom" dla Caritas Polska, "Grunt to rodzina!" na rzecz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wielu innych.

Fundacja idzie śladem swojego wielkiego Patrona Świętego Mikołaja – pomagając mądrze, poprzedzając namysłem każde działanie.

Fundacja Świętego Mikołaja łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.

Teologia Polityczna jest jednym z ważniejszych naszych programów. Organizujemy spotkania, seminaria, konferencje, prowadzimy portal oraz unikalną, niekomercyjną działalność wydawniczą. Gdyby nie działalność wydawnictwa Teologia Polityczna, dla polskich czytelników nie byłyby dostępne książki, które w stopniu fundamentalnym ukształtowały kulturę duchową Polski i Europy.

Zapraszamy do naszej księgarni: www.księgarnia.teologiapolityczna.pl

Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem nagród:       
• Europejska Nagroda Obywatelska 2011. Nagroda przyznawana przez Parlament Europejski 
• W 2010 r. wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet;       
• Ubi Caritas 2008;  
• TOTUS 2006 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”;   
• Pro Publico Bono 2005 w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) KRS: 0000126602
www.mikolaj.org.pl