Wojciech Wrotkowski: Przedwczesna śmierć jako przestroga – ostatnia, mimowolna lekcja miłośnika prawdy?

W jego trybie życia i charakterze można było rozpoznać niektóre cechy Diogenesa

 

W jego trybie życia i charakterze można było rozpoznać niektóre cechy Diogenesa

 

Przyjdź na wieczór wspormnień poświęcony Pawłowi Paliwodzie // Muzeum Powstania Warszawskiego // 22 września // godzina 18.30

Wspominać będą:Prof. Seweryn Blanadzi, Dariusz Karłowicz, Filip Memches, Paweł Nowacki, Janusz Ostrowski, Jan Pospieszalski, Tomasz Sakiewicz, Piotr Semka, Robert Tekieli, Bronisław Wildstein - czytaj więcej

Dołącz do wydarzenia na FB

 

Poznałem Pawła lat już temu kilka jako filozofa zafascynowanego na wskroś mądrością starożytnych Greków. Gdy jechaliśmy razem na konferencję naukową, w jej czasie i w podróży powrotnej imponował mi niebywałą, wielodziedzinową erudycją i solidną, samodzielną argumentacją. Stronił od nowinkarstwa i sofisterii, w jego trybie życia i charakterze można było rozpoznać niektóre cechy Diogenesa, uwielbiał zarówno metafizyczne, jak i przyrodnicze rozważania Stagiryty, uprawiał jednak filozofię poprzez intymny, sokratejsko-platoński dialog, żywe słowo, które przeobrażając dusze daje poczucie więzi zarówno ze sobą, jak i z wartościami, którym się pospołu hołduje, zwłaszcza – prawdzie.

Odważny, choć nadwrażliwy, przyzwoitości w życiu prywatnym i publicznym pragnący jak powietrza, jawnie i bezkompromisowo toczył Paweł publicystyczne potyczki w imię prawdy. Nierzadko w pojedynkę…

Żegnaj, Filalecie: nec Hercules contra plures!