Wieczór z książką Tomasza Stefanka pt. "Być albo nie być"

Teologia Polityczna zaprasza na "Wieczór z książką". Tym razem dyskusja toczyć się będzie wokół książki Tomasza Stefanka pt. "Być albo nie być - szkice o podmiotowości"

Teologia Polityczna zaprasza na "Wieczór z ksiązką". Tym razem dyskusja toczyć się będzie wokół książki Tomasza Stefanka pt. "Być albo nie być - szkice o podmiotowości"

Kiedy: 15 listopada
Gdzie: Cafe Niespodzianka ul. Marszałkowska 7, Warszawa
Godzina: 18:00
WSTĘP WOLNY!

W dyskusji udział wezmą:

- Dariusz Gawin (Teologia Polityczna, Muzeum Powstania Warszawskiego)
- Tomasz Stefanek (Autor, Ośrodek Badań nad Totalitaryzamami)
- Bronisław Wildstein (pisarz, publicysta)

Dyskusję poprowadzi - Piotr Szlagowski


Patroni medialni książki:
Pressje, TV Republika, Rebelya.pl, Fronda LUX, wPolityce.pl, DoRzeczy

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1088734544558832/

----------------------
Książka została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
----------------------

Książka Tomasza Stefanka "Być albo nie być? Szkice o podmiotowości" to zbiór artykułów poświęconych zagadnieniu podmiotowości w dwóch wymiarach: politycznym oraz myślenia. Do książki weszły artykuły poświęcone centralnym zagadnieniom myśli konserwatywnej i jej najważniejszym przedstawicielom, wśród nich m.in. Allanowi Bloomowi, Leo Straussowi, Tomaszowi Mercie i Warszawskiemu Klubowi Krytyki Politycznej. Autor czyta dzieła klasyków myśli konserwatywnej tak, aby wyprowadzać z nich diagnozy i rozwiązania dotyczące dzisiejszych problemów. Książka pokazuje nieraz zaskakującą aktualność pism myślicieli z przeszłości (zaskakującą zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o autorów tak odległych nam w czasie, jak choćby Tukidydes) oraz świadczy o nieustającej potrzebie filozofii polityki.

O książce napisali:


Prof. Zbigniew Stawrowski:
Książka autorstwa Tomasza Stefanka to zbiór artykułów naukowych, esejów i tekstów publicystycznych pisanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Łączy je zagadnienie podmiotowości politycznej, które autor rozpatruje w odniesieniu do sytuacji Polski po 1989 r. W jego ujęciu kluczowym dylematem polskiej polityki jest ciągłe zawieszenie między istnieniem a zagładą, konieczność zabiegania o samodzielny byt polityczny oraz pragnienie trwałego osadzenia państwa polskiego na mapie Europy i w historii powszechnej. Autor odwołuje się do perspektywy filozofii politycznej, sięgając zwłaszcza do tradycji klasycznej. Stawia pytania o naturę wspólnoty politycznej, znaczenie aktu założycielskiego, rolę wspólnej kultury i pamięci zbiorowej oraz warunki trwałego pokoju. Konfrontuje zarazem teoretyczne przemyślenia z wyzwaniami, przed którymi stoi wspólnota polityczna Polaków. Okazuje się, że wielcy myśliciele – Platon, Arystoteles, Burke i Nietzsche – mają coś istotnego do powiedzenia o suwerenności państw w Unii Europejskiej, temperaturze konfliktu politycznego w Polsce czy problemie zerwanej ciągłości politycznej i kulturowej po półwieczu komunizmu. Książka stanowi zapis dialogu z rzeczywistością, podejmowanego z perspektywy tradycji filozofii politycznej, co jest jej największą zaletą.

Prof. Paweł Kaczorowski:
W rezultacie dialogu Autora zbioru z komentatorami wcześniejszej i późniejszej współczesności, powstały prace finezyjne, finezyjne pod względem tak formalnym, jak i merytorycznym. Napisane zostały potoczystym stylem, który w literaturze naukowej częściej chciałoby się spotykać. Prezentują one trafnie wybrane główne wątki tematyczne podejmowane przez analizowanych autorów, zarazem wątki problematyzujące istotne zagadnienia współczesności. W należących do zbioru artykułach ukazany został we frapujący i inspirujący intelektualnie sposób zwłaszcza polityczny wymiar całego nowożytnego projektu kulturowego. Wymiar ten jest podstawowy, w swym charakterze faustowski być może albo prometejski, czyni on przestrzeń nowożytności miejscem dramatycznego, obarczonego ryzykiem, spiętrzenia i kumulacji dążeń indywidualnych i zbiorowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury