„Wiadomości Literackie”. Od redakcji

Pismo nasze stawia sobie przede wszystkim cele informacyjne. Pragnie przyczynić się w miarę sił i możności do nawiązania zerwanego od dawna kontaktu ze sztuką i kulturą europejską. Pragnie wziąć udział w akcji, mającej na celu zwalenie muru, który oddziela nas od ognisk cywilizacji współczesnej. Pragnie wesprzeć w tym wszystkich ludzi dobrej woli i wiary.

Nie reprezentuje żadnej szkoły estetycznej. Nie walczy o tę czy inną doktrynę. Nie broni i nie chce żadnych dogmatów, krępujących swobodę twórczości. Dlatego proklamuje hasło poszanowania i czci dla każdego sposobu i dla każdego objawu uczciwej pracy w imię sztuki. Ale – w myśl stawianych sobie celów ochrony wartości kulturalnych narodu – przyrzeka nieustępliwość i bezwzględność w przełamywaniu wszelkiego rodzaju wstecznictwa, kłamstwa, obłudy, fałszerstwa – społecznego zarówno jak artystycznego.

Bez wsparcia ludzi takich jak Ty, nie mógłbyś czytać tego artykułu.
Prosimy, kliknij tutaj i przekaż darowiznę w dowolnej wysokości.

W dziedzinie praktycznej realizacji swoich postulatów na pierwszym miejscu umieszczają „Wiadomości Literackie” propagandę książki polskiej w najrozleglejszych warstwach społeczeństwa, które, jak żadne inne, lekceważy i wyrzuca z obrębu swojej świadomości ten potężny czynnik kultury narodowej, dźwignię postępu, sztandar ucywilizowanego człowieka. Ostatnie miejsce w szeregu potrzeb duchowych dzisiejszego obywatela zawdzięcza książka nie tylko warunkom politycznym i gospodarczym: zawdzięcza w znacznej mierze anormalnej przewadze teatru w życiu publicznym, czemu daje jaskrawy wyraz prasa, wypisująca całe foliały na temat najgłupszej sztuczki bulwarowej, a pomijająca i zabijająca głuchym milczeniem najświetniejsze objawy sztuki pisarskiej, wypowiadanej przy pomocy słowa drukowanego. Toteż „Wiadomości Literackie”, w myśl powyższego, sprowadzą na swoich łamach rubrykę teatru do należytych rozmiarów. Większa atoli i najpieczołowitsza uwaga poświęcona zostanie kinu, którego znaczenie i rola, nie tylko w ramach czystej sztuki, wciąż jeszcze nie jest należycie doceniona. Kino jest u nas traktowane w najlepszym wypadku jako miła rozrywka, jego doniosłe funkcje społeczne i wychowawcze nie budzą zainteresowania. Niewiele odbiegliśmy od czasów, kiedy kino uważano ogólnie za rozsadnik złego smaku, zakażający arterie życia publicznego i deprawujący szerokie masy: społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że w obecnym stadium swego rozwoju, właśnie kino, nie teatr, jest czynnikiem uszlachetniającym, energetyzującym, zastrzykującym odmładzające dawki przedsiębiorczości, śmiałości, odwagi, konsekwencji, wytrwałości, wiary i woli – to jest tych siedmiu cnót głównych, których przede wszystkim brakuje naszemu narodowi. Obok kina „Wiadomości Literackie” zwrócą baczną uwagę na muzykę oraz na plastykę, te dwie gałęzie sztuki równie prawie w Polsce zaniedbane i sponiewierane, co książka.

Wszedłszy w kontakt z kilkunastu księgarniami polskimi, „Wiadomości Literackie” jako zupełną nowość na naszym gruncie wprowadzają ogłaszanie fragmentów z wybitniejszych dzieł przed ich ukazaniem się w odbitce książkowej.

Celem informacyjnym służyć będą korespondencje oryginalne z wszystkich ważniejszych ośrodków sztuki europejskiej oraz listy z głównych miast Polski. Analogiczne zadania stawia sobie obfita kronika zagraniczna i miejscowa, oraz wywiady z szeregiem wybitnych przedstawicieli świata artystycznego.

Żywszą emulację duchową wywoływać będą projektowane ankiety i konkursy. Treść każdego numeru „Wiadomości Literackie” uzupełni poza tym odcinek nowelistyczny lub felieton aktualny oraz wprowadzane stopniowo: przegląd ruchu literackiego w czasopismach, dział bibliograficzny, rubryka organizacyjna stowarzyszeń artystycznych i uwagi polemiczne p. n. „Gilotyna”. Tymczasowa lista współpracowników przedstawia się jak następuje:

Stanisław Baliński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Emil Breiter, Stanisław Brucz, Tadeusz Cieślewski, Anna Ludwika Czerny, Julian Ejsmond, Stefan Grabiński, Wiliam Horzyca, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisława Kuszelewski, Jan Lechoń, Stefan Napierski, Leonard Podhorski-Okołów, Jerzy Mieczysław Rytard, Wincenty Rzymowski, Magdalena Samozwaniec, Antoni Słonimski, Anatol Stern, Karol Stromenger, Karol Szymanowski, Julian Tuwim, Witold Wandurski, Józef Wasowski, Aleksander Wat, Kazimierz Wierzyński, Bruno Winawer, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Józef Wittlin, Władysław Zawistowski, Jan Żyznowski. 

Tekst otwierający pierwszy numer „Wiadomości Literackich” (1/1924)

Belka Tygodnik87