Weź udział w konkursie poetyckim o Żołnierzach Wyklętych

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny do 31 maja wysłać trzy wiersze podejmujące temat Żołnierzy Wyklętych


„Teologia Polityczna” objęła patronatem Ogólnopolski konkurs poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny. Celem konkursu jest „propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i historii najnowszej Polski, uczczenie pamięci bohaterów, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji”

Każdy zainteresowany wzięciem udziału powinien do 31 maja wysłać zestaw 3 wierszy podejmujących temat Żołnierzy Wyklętych. Konkurs odbywa się w wersji tradycyjnej (papierowej) i multimedialnej, a dla autorów najlepiej ocenionych wierszy przeznaczono następujące nagrody pieniężne: I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł i trzy wyróżnienia po 300. Przewidziano ponadto pięć wyróżnień po 500 zł. Nagrody w kategorii multimediów wyniosą odpowiednio do zajętego miejsca: I – 1000 zł, II – 500 zł, III – 300 zł. Przewidziano również trzy wyróżnienia po 100 złotych. Ponadto nagrodzone i wyróżnione wiersze i nagrania zostaną nieodpłatnie udostępnione patronom konkursu w celu ich publikacji (zgłoszenie wierszy do konkursu oznacza zgodę na ich nieodpłatną publikację przez Patronów konkursu i organizatorów).

Wiersze w formie wydruku komputerowego formatu A4 razem z płytami CD i DVD należy przesyłać na adres Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku. Adres do wysyłki: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny”.