Weź udział w konkursie na esej o religii i kulturze w Europie Środkowej i Wschodniej

Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu – Angelicum we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Karola w Pradze i Sapientia College of Theology organizuje konkurs „Strange Voices from the Heartland” na esej dla autorów z krajów Centralnej i Wschodniej Europy. Do wygrania 2 500 Euro!

Konkurs jest otwarty dla autorów, którzy pragną zgłębić dowolny temat religijny lub dowolną formę myśli, postawy lub inicjatywy religijnej we współczesnym życiu kulturalnym krajów postkomunistycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy mogą omawiać religię – tradycyjną lub nowoczesną, indywidualną lub zbiorową, jej trudny lub podnoszącą na duchu aspekt – obecną lub reprezentowaną w filmie, literaturze, sztukach plastycznych, muzyce, teatrze, programach radiowych i telewizyjnych, prasie krajowej, internecie (czyli zarówno w „starych”, jak i „nowych” mediach) lub w różnych zjawiskach życia obywatelskiego i codziennego. W związku z tym „religia” i „kultura współczesna” jako tematy konkursu rozumiane są dość szeroko.

Przyznane zostaną 3 nagrody o wysokościach 2 500 Euro (I miejsce), 2 000 Euro (II miejsce), 1 500 Euro (III miejsce).

Zgłoszenia muszą być nowymi i oryginalnymi pracami, które nie były publikowane, złożone lub rozważane do publikacji gdzie indziej. Konkurs otwarty jest dla wszystkich powyżej 18 roku życia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 Lipca 2021, zaś zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku września.

Więcej o konkursie i zgłoszeniach

Przeczytaj najczęstsze pytania i odpowiedzi na nie