Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna? – David W. Fagerberg

Liturgia tworzy chrześcijańską gramatykę w ludziach, którzy spotykają Boga w misterium paschalnym, po czym mają coś do powiedzenia. Jednak to, co mają do powiedzenia, jest zazwyczaj o Bogu, a nie o rytuale! Można zatem powiedzieć, że ich mowa jest teologiczna, choć oficjalnie teologia nie jest tematem ich wypowiedzi.

David W. Fagerberg
„Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?”
rok wydania: 2018
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Seria: Źródło i Szczyt

 

Możemy więc uznać, że teologia liturgiczna to gramatyka wiary w praktyce – autentyczna teologia, przy czym wyraża się ona i utrwala we wspólnotowym lex orandi (regułą modlitwy), jeszcze zanim zostanie przekształcona w lex credendi (reguła wiary). Jest ona odkrywana w strukturze liturgii, która kształtuje życie jej liturgów. Kavanagh lubił nazywać liturgię wiarą Kościoła w ruchu. „Oznacza to, że liturgia Kościoła to zasadniczno nic innego jak wiara Kościoła puszczona w ruch […]. Kult sprawowany w Kościele nie jest tylko odzwierciedleniem czy wyrażeniem dziedzictwa wiary. Realizuje on bowiem wiarę Kościoła w Boga przy autentycznej obecności Boga zarówno w Kościele, jak i w świecie. W mojej grze językowej strukturę liturgicznej lex orandi nazywam teologią liturgiczną, a proces kształtowania życia uczestników liturgii nazywam ascetyzmem liturgicznym. Liturgia nie skutkuje tylko tym, że myśliciel myśli w sposób doksologiczny czy teologizuje w sposób modlitewny – ona formuje wiernego, którego życie jest liturgiczne.

Przeczytaj fragment rozdziału I Pogłębienie gramatyki liturgii 

Zobacz spis treści książki