Fundacja Świętego Mikołaja realizuje projekt „Uwolnienie potencjału // Fundraising // Promocja – profesjonalizacja i rozwój instytucjonalny”

Dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizujemy zadanie „Uwolnienie potencjału // Fundraising // Promocja – profesjonalizacja i rozwój instytucjonalny Fundacji Świętego Mikołaja”. Dofinansowanie zostało przyznane na lata 2023-2025 na podstawie umowy z dn. 14.08.2023 r.

Celem zadania realizowanego w ramach programu PROO 1 jest umożliwienie dalszego rozwoju poprzez uwolnienie potencjału tkwiącego w naszej organizacji. Dzięki dotacji możliwe będzie między innymi: zwiększenie wydolności organizacyjnej oraz rozwój kompetencji pracowników w kluczowych obszarach (np. zarządzanie, komunikacja w zespole, występowanie w mediach, wykorzystanie potencjału naszej bazy darczyńców, zatrudnienie nowej osoby do zespołu, zakupienie nowszego sprzętu komputerowego dla pracowników, nawiązanie współpracy ze specjalistą ds. PR.

 

DOFINANSOWANIE: 352 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 352 000,00 zł

 

znaki strona www 6