Teologia Polityczna realizuje projekt „Europa otwarta – polskie i czeskie spojrzenie na wspólne dziedzictwo kulturowo-intelektualne”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że we współpracy z Instytutem Obywatelskim w Czechach (Občanský Institut) oraz dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Teologia Polityczna uruchomiła projekt „Europa otwarta – polskie i czeskie spojrzenie na wspólne dziedzictwo kulturowo-intelektualne”. Chcemy w ten sposób przyczynić się do wzmocnienia współpracy polsko-czeskiej na różnych polach – międzynarodowym, kulturalnym oraz społecznym.

Projekt składa się z kilku elementów. W jego ramach powstanie m.in. specjalny numer tygodnika internetowego „Teologia Polityczna Co Tydzień” poświęcony współczesnym relacjom polsko-czeskim oraz wspólnemu dziedzictwu kulturalno-intelektualnemu obu narodów. Kolejnym przedsięwzięciem – przewidzianym do realizacji po publikacji tygodnika – będzie organizacja międzynarodowej debaty, w której udział wezmą intelektualiści z Czech i Polski.

Projekt „Europa otwarta – polskie i czeskie spojrzenie na wspólne dziedzictwo kulturowo-intelektualne” zostanie zrealizowany m.in. dzięki wizycie studyjnej redaktorów „Teologii Politycznej Co Tydzień” w Czechach, umożliwiającej zacieśnienie współpracy intelektualnej pomiędzy polskim i czeskim partnerem, a także przeprowadzenie wywiadów z ważnymi uczestnikami współczesnej debaty ideowej w Czechach. Celem projektu jest uzyskaniu integralnego, całościowego dyskursu na temat obu tożsamości i ich znaczenia dla dzisiejszego położenia Polski i Czech w Europie. A także wzmocnienie współpracy polsko-czeskiej na polu międzynarodowym, kulturalnym i społecznym.

*

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.

logotypMSZ A kolor2