Teologia Polityczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydanie tłumaczenia książki V. Possentiego!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Literatura” na rok 2023. Teologia Polityczna otrzymała dotację na wydanie polskiego tłumaczenia książki V. Possentiego „Una Nuova Partenza. Teologia politica e filosofia della storia”. Dofinansowanie zostało przyznane na lata 2023-2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

01 znak podstawowy kolor biale tlo2