Teologia Polityczna nr 12 „Polska nowoczesność” już w sprzedaży! Zapraszamy do księgarni

Jaka była specyfika toczonych wokół nowoczesności dyskusji w czasach oświecenia i XIX wieku, a jaka w dwudziestoleciu międzywojennym lub w dobie PRL? Wreszcie – jak może to pomóc nam dziś rozumieć i odpowiadać na wyzwania współczesności? Te pytania towarzyszą autorom tekstów dwunastego numeru rocznika „Teologia Polityczna”.

Wybitni znawcy historii i kultury, zagadnień myśli politycznej, religii, literatury czy filozofii, akademicy i publicyści, reprezentujący różne perspektywy i tradycje myślenia, postanowili zmierzyć się w nim z problemem istoty i uwarunkowań polskich dróg do nowoczesności.

Wśród autorów tego numeru znaleźli się: Dariusz Karłowicz, Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Andrzej Waśko, Bronisław Wildstein, Jan Żaryn, Krzysztof Dybciak, Tomasz Chachulski, Kazimierz Korab, Bogusław Dopart, Grzegorz Kucharczyk, Tomasz Herbich, Alicja Kulecka, Paweł Skibiński, Piotr Graczyk, Witold Stankowski, Mateusz Werner i inni.

Teologia Polityczna nr 12 „Polska nowoczesność” w Księgarni Teologii Politycznej

Fragmenty artykułów zawartych w roczniku:

W ramach nowoczesności bunt wobec rytmu życia, który narzuca miasto, a opisany przez Baudelaire'a jako flânarie, jest oczywisty. Bunt w dużej mierze konstytuuje nowoczesność. Wielu historyków uważa, że rozpoczyna ją era rewolucji atlantyckich. Pochwała i negacja to dwie strony tej samej materii nowoczesności, oddające jej różnorodność.
Tomasz Żyro

Przechodząc kolejne i niezbędne etapy rozwoju, mając za sobą czas burzliwych rewolucji, współcześnie ludzkość może, według Cieszkowskiego, ewolucyjnie uczynić pełny użytek z własnej wiedzy i zdolności. Każde pozytywne ludzkie dokonanie - w ekonomii, życiu społecznym, w naukach ścisłych, w rolnictwie czy edukacji - stanowi cegiełkę, z której powstaje wspaniały gmach przyszłości.
Marek A. Cichocki

Niezależnie od tego, jak kultura polskiego oświecenia różniła się od innych kultur narodowych pod względem stosunku do chrześcijaństwa, dziedzictwa antyku czy rozumienia idei wolności, koniecznie naeży zauważyć że okres oświecenia w Polsce pokrywa się z okresem najbardziej dramatycznych wydarzeń w nowożytnych dziejach naszego narodu.
Andrzej Waśko

Rocznik filozoficzny nr 12 2019 2020 FRONT

Teologia Polityczna nr 12 „Polska nowoczesność” w Księgarni Teologii Politycznej