Teologia Polityczna i Katedra Filozofii Kultury UKSW: Forum Między Synodami

Forum „Między Synodami” katolików świeckich zebrane pod egidą Teologii Politycznej i Katedry Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW chce przedstawić katalog polskich punktów widzenia na zasadnicze kwestie związane z problematyką małżeństwa, rodziny, wychowania, edukacji, mediów czy kultury


Teologia Polityczna i Katedra Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zapraszają:

Forum „Między Synodami”

 Zapraszamy do internetowego śledzenia cyklu seminariów poświęconych tematyce małżeństwa i rodziny, które niedawno zostały podjęte przez Papieża Franciszka, kardynałów i biskupów Kościoła katolickiego w ramach Synodu Nadzwyczajnego (październik 2014) i będą przedmiotem obrad pasterzy Kościoła na zgromadzeniu Synodu Zwyczajnego (październik 2015). Seminaria te mają za zadanie wypracowanie istotnych dla Kościoła, w przekonaniu katolików świeckich, stanowisk w kwestiach stanowiących zasadnicze tematy dyskusji i dokumentów jakie stały się udziałem i owocem pracy Ojców Synodalnych w czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ds. rodziny jaki odbył się w Watykanie w dniach 5-19 października 2014.

Kościół w Polsce, stanowiąc jeden z większych Kościołów w Europie, zarówno pod względem liczby wiernych katolików jak i pod względem kapłanów, i dynamiki życia chrześcijańskiego, czuje się w obowiązku zabrać głos w dyskusji na temat pilnych i ważnych spraw dotyczących katolickich małżeństw i katolickich rodzin. Forum „Między Synodami” katolików świeckich zebrane pod egidą Teologii Politycznej i Katedry Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW chce przedstawić katalog polskich punktów widzenia na zasadnicze kwestie związane z problematyką małżeństwa, rodziny, wychowania, edukacji, mediów, kultury, które tak mocno dotyczą dziś katolików.

Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli katolickich środowisk intelektualnych i formacyjnych żywo obecnych w debatach o kształcie i roli Kościoła we współczesnym świecie. Proponowane seminaria mają stworzyć płaszczyznę rozmowy i debaty dla świeckich katolików, by ostatecznie zaoferować kardynałom i biskupom agendę żywych i ważnych problemów katolickich małżeństw i rodzin żyjących na progu XXI wieku.

Organizatorzy

Zachęcamy do śledzenia relacji!

Temat: III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Status quaestionis.
- Tomasz Rowiński, Synod biskupów w mediach (zapowiedzi, przebieg, wnioski) - zobacz i przeczytaj

Niebawem ukażą się kolejne nagrania i referaty z Synodu!

- ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Status quaestionis.
- Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Omówienie tekstu „Relatio Synodi III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

 

Przeczytaj Relatio synodi w całości

RELATIO SYNODI

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Ogólnego

(5-19 października 2014)

Wstęp

1. Synod Biskupów zgromadzony wokół Papieża obejmuje swoimi myślami wszystkie rodziny na świecie z ich radościami, trudami, nadziejami. W szczególności czuje się w obowiązku podziękować Panu za wielkoduszną wierność, z jaką liczne rodziny chrześcijańskie realizują swoje powołanie i misję. Czynią to z radością i wiarą również wtedy, gdy na drodze życia rodzinnego pojawiają się przeszkody, nieporozumienia i cierpienia. Tym rodzinom należą się wyrazy uznania, podziękowania i zachęty ze strony całego Kościoła i tego Synodu. Podczas czuwania modlitewnego, które odbyło się na placu św. Piotra 4 października 2014 r. w ramach przygotowań do Synodu o rodzinie, Papież Franciszek w prosty i konkretny sposób przypomniał o centralnej roli doświadczenia rodzinnego w życiu wszystkich: «Zapada już zmrok nad naszym zgromadzeniem. Jest to pora, kiedy chętnie wraca się do domu, by spotkać się przy jednym stole, zaznać serdeczności, w poczuciu spełnionego i otrzymanego dobra, doświadczyć spotkań, które rozgrzewają serce i powodują, że ono rośnie, gdzie dobre wino jest przedsmakiem, za dni człowieka, święta nie mającego zmierzchu. Jest to także pora najcięższa dla tych, którzy znajdują się w obliczu swojej samotności, w gorzkim zmierzchu rozbitych marzeń i planów; ileż osób przeżywa dni w ślepym zaułku rezygnacji, opuszczenia, jeśli nie urazy; w iluż domach brakuje wina radości, a zatem smaku — samej mądrości — życia… Dzisiejszego wieczora stajemy się głosem jednych i drugich przez modlitwę — modlitwę za wszystkich».

2. Miejsce radości i prób, głębokich uczuć i relacji, niekiedy ran, rodzina jest naprawdę «szkołą człowieczeństwa» (por. Gaudium et spes, 52), której potrzeba jest mocno odczuwana. Mimo licznych oznak kryzysu instytucji małżeństwa w różnych kontekstach «globalnej wioski», pragnienie rodziny pozostaje żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych, i daje Kościołowi, specjaliście od spraw ludzkich i wiernemu swojej misji, motywację do głoszenia nieustannie i z głębokim przekonaniem «Ewangelii rodziny», która została mu powierzona przez objawienie miłości Boga w Jezusie Chrystusie i była nieprzerwanie nauczana przez ojców, mistrzów duchowości i magisterium Kościoła. Rodzina ma dla Kościoła szczególne znaczenie, i w momencie gdy wszyscy wierzący są zachęcani do wyjścia poza siebie, konieczne jest, by rodzina odkryła swoją wartość jako niezbędnego podmiotu ewangelizacji. Myślimy tu o misyjnym świadectwie wielu rodzin.

Przeczytaj Relatio synodi w całości