Sztuka „Brat naszego Boga” otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą” na rok 2023. Teologia Polityczna otrzymała dotację na przygotowanie i wystawienie inscenizacji sztuki „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły w Rzymie. Dofinansowanie zostało przyznane na rok 2023.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL 5