[OSTATNI DZIEŃ REKRUTACJI] Trwa rekrutacja na Szkołę Letnią Teologii Politycznej – zgłoszenia do 29 maja!

Wakacyjne wykłady w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Teologii Politycznej „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania”, która odbędzie się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu 11-18 lipca 2022 r. Udział w Szkole Letniej jest nieodpłatny. Rekrutacja trwa tylko do 29 maja.

Czy w Europie możliwy jest powrót do business as usual kilka miesięcy po zakończeniu wojny? Czy Rosja utraci swą mocarstwowość, a Putin zostanie zastąpiony? Czy USA wspiera Ukrainę z racji na interesy czy wartości? Po której stronie opowiedzą się Indie, Iran, Izrael? Jaka jest postawa Polaków, władz Polski i polskiego Kościoła wobec Ukraińców i władz w Kijowie i co z tego wynika? Czy Polska staje się regionalnym liderem, a papież Franciszek wielkim rozczarowaniem europejskich katolików?

Na te i inne pytania – dotyczące relacji między polityką, religią i bezpieczeństwem, będziemy starali się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej, już 3. edycji Szkoły Letniej Teologii Politycznej. Z oczywistych przyczyn, wojna za naszą wschodnią granicą i globalne konsekwencje, które z sobą niesie, stanie się motywem przewodnim całe Szkoły Letniej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu – Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 11-18 lipca; udział w niej jest nieodpłatny

Dołącz na Facebooku

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy studentów I, II i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich uczęszczający do szkół wyższych na terytorium RP lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 30 lat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie listu motywacyjnego

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w pierwszych tygodniach czerwca 2022 r. 

Regulamin naboru do Szkoły Letniej Teologii Politycznej

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Szkoły Letniej

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: malgorzata.czajkowska@teologiapolityczna.pl

Podczas tegorocznej Szkoły Letniej jej uczestnicy poznają różne modele relacji między religią a polityką reprezentowane w religiach monoteistycznych oraz będą zastanawiali się nad wpływem tych modeli na kształtowanie bezpieczeństwa światowego i pokoju międzynarodowego. Każdy dzień będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z danym rejonem świata lub wielkim  systemem politycznym czy religijnym. Omówimy różnicę między Kościołem prawosławnym na Ukrainie i w Rosji oraz ich zaangażowaniem w politykę. Pochylimy się nad rolą religii w polityce USA i Wielkie Brytanii. Spojrzymy z bliska na relacje między państwami europejskimi, deklarowanymi a faktycznymi wartościami, które wyznaczają europejską integrację. Odwiedzimy południową i wschodnia Azję (Chiny, Indie, Pakistan) aby zobaczyć czym kierują się w polityce światowej. Na koniec zajmiemy się Polską, relacjami na linii państwo-Kościół oraz dyplomacją watykańską. 

***

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się między innymi: 

➤ Marek A. Cichocki – wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie, jeden z założycieli „Teologii Politycznej”;

➤ Michał Gierycz – politolog, wykładowca w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

➤ Piotr Kłodkowski – orientalista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador RP w Indiach;

➤ Anna Kwiatkowska – kierowniczka Zespołu Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich;

➤ ks. Franciszek Longchamps de Bérier – profesor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie relacji państwo-Kościół;

➤ Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;

➤ Marcin Przychodniak politolog, analityk ds. Chin w programie Azja i Pacyfik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych;

➤ Arkady Rzegocki – Szef Służby Zagranicznej, były ambasador RP w Wielkiej Brytanii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego;

➤ Piotr Skwieciński – dziennikarz, korespondent, dyplomata, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie; 

➤ Wojciech Stanisławski – historyk, publicysta, współpracownik Muzeum Historii Polski; 

➤ Tomasz Terlikowski – filozof, publicysta, działacz katolicki.

 

tyniec4

(fot. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu)

***

Każdy dzień szkoły letniej będzie przebiegał według harmonogramu:

8.00-8.30 śniadanie
10.00-11.00 klub dyskusyjny
11.00-13.00 wykład 
13.00-14.00 obiad
14.30-16.00 komentarz do Reguły św. Benedykta
16.30-18.00 wykład
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 dyskusja
20.30-23.00 wieczór filmowy

Celem Szkoły Letniej jest zwiększanie kompetencji jej uczestników polegające na kształtowaniu w nich umiejętności poruszania się w wielokulturowym świecie, uczeniu ich rozumienia religijnych i aksjologicznych podstaw zachowań politycznych przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych oraz przekazywaniu wiedzy niezbędnej do kształtowania podstaw polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

***

Darowizny na rzecz organizacji Szkoły Letniej Teologii Politycznej udzieliła Fundacja PKO Banku Polskiego

PKO FND LOGO RGB