[FOTO] Za nami kolejna edycja Szkoły Letniej Teologii Politycznej!

Choć kolejna edycja Szkoły Letniej Teologii Politycznej dobiegła końca, wierzymy, że zdobyta przez jej uczestników wiedza zaczyna dopiero przynosić owoce i pozwoli im lepiej zrozumieć współczesny świat i jego problemy.

Za nami prawdziwa intelektualna przygoda! We wtorek, 13 lipca dobiegła końca kolejna edycja Szkoły Letniej Teologii Politycznej. W murach Opactwa Benedyktynów w Tyńcu studenci z całej Polski przez dziewięć dni uczestniczyli w wykładach, dyskusjach i zajęciach, prowadzonych przez naukowców, ekspertów oraz praktyków relacji między religią a polityką we współczesnym świecie. Wymagający i przekrojowy program Szkoły Letniej umożliwił uczestnikom wszechstronne poszerzenie swojej wiedzy na ten temat oraz przedyskutowanie frapujących problemów współczesności.

Pierwszego dnia uczestników Szkoły Letniej Teologii Politycznej powitali w imieniu organizatorów Tomasz Herbich, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier oraz Krzysztof Wojciechowski, sekretarz redakcji Teologii Politycznej. Wprowadzili oni studentów w idee i założenia Szkoły Letniej oraz opowiedzieli o poszczególnych punktach jej programu.

Każdy dzień Szkoły Letniej poświęcony był relacjom religii i polityki w poszczególnych kręgach kulturowych i kontekstach społeczno-politycznych

W programie kolejnej edycji Szkoły Letniej Teologii Politycznej „Polityka – Religia – Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” znalazły się wykłady, ćwiczenia i debaty prowadzone przez naukowców i specjalistów od konkretnych zagadnień tej problematyki. Studentki i studenci mogli wysłuchać wykładów prof. Włodzimierza Marciniaka, prof. Krzysztofa Zanussiego, ks. prof. Franciszka Longchamps de Bériera, Philipa Steele'a, red. Aleksandry Rybińskiej, prof. Piotra Kłodkowskiego, dr Marty de Zunigi, prof. Michała Gierycza, prof. Marka A. Cichockiego, prof. Marii Gintowt-Jankowicz i byłego marszałka Sejmu Marka Jurka. Każdy dzień Szkoły Letniej poświęcony był relacjom religii i polityki w poszczególnych kręgach kulturowych i kontekstach społeczno-politycznych. Kolejne dni dotyczyły Rosji i obszaru prawosławia, Stanów Zjednoczonych, świata muzułmańskiego, Wysp Brytyjskich, katolicyzmu oraz współczesnej Polski. Każdy z nich zwieńczony był dyskusją z udziałem wykładowców danego dnia. Uczestnicy Szkoły Letniej mogli dzięki temu wziąć aktywny udział w toczących się debatach, rozwiać swoje wątpliwości i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Uczestnicy Szkoły Letniej brali również udział w warsztatach poświęconych Regule św. Benedykta, prowadzonych przez dr. Pawła Milcarka. Dzięki możliwości uczestniczenia w sprawowanej przez zakonników liturgii godzin z chorałem gregoriańskim, studenci mogli doświadczyć i współuczestniczyć w benedyktyńskiej duchowości. Spotkanie z o. Szymonem Hiżyckim, opatem tynieckim, zachęcało do refleksji nad powołaniem mniszym we współczesnym Kościele i świecie.

Każdy z wybranych filmów stanowił swoiste podsumowanie wykładów i spotkań, którym poświęcony był dany dzień

Każdy dzień Szkoły Letniej wieńczył wieczór filmowy. Goście Tyńca mieli okazję obejrzeć filmy, które poruszały problematykę świadectwa wiary, integralności sumienia i moralnych źródeł polityczności. Pośród wyświetlonych filmów znalazły się takie pozycje, jak „Gran Torino” Clinta Eastwooda, „Smak wiśni” Abbasa Kiarostamiego, poruszający uniwersalny problem egzystencjalny w kontekście kultury perskiej, czy też głośny film Andrieja Zwiagincewa „Lewiatan”, pokazujący Rosję przez pryzmat człowieka zgnębionego przez złowieszczy sojusz lokalnej władzy, Cerkwi i świata przestępczego. Każdy z wybranych filmów stanowił swoiste podsumowanie wykładów i spotkań, którym poświęcony był dany dzień.

Uczestnicy Szkoły Letniej mogli podzielić się swoimi refleksjami na temat obejrzanych dzieł w ramach dyskusji z krytykiem filmowym i filozofem kultury dr. Mateuszem Wernerem, które każdego dnia rozpoczynały część merytoryczną Szkoły Letniej.

W niedzielę, 11 lipca, uczestnicy Szkoły Letniej wzięli udział w wycieczce do Krakowa w poszukiwaniu rzymskich korzeni polskości, o których poprzedniego dnia w swoim wykładzie opowiadał prof. Marek A. Cichocki. Ich kroki skierowały się do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie po wystawie „Polskie style narodowe 1890-1914” oprowadził ich dyrektor Muzeum i jeden z kuratorów wystawy, prof. Andrzej Szczerski. Dzięki wystawie uczestnicy mogli poznać jedną z możliwych odpowiedzi na kluczowe pytanie o kształt polskiej nowoczesności.

Choć kolejna edycja Szkoły Letniej Teologii Politycznej dobiegła końca, wierzymy, że zdobyta przez jej uczestników wiedza zaczyna dopiero przynosić owoce i pozwoli im lepiej zrozumieć współczesny świat i jego problemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w naszych działaniach. Szczególne podziękowania należą się gospodarzom – benedyktynom tynieckim za ich życzliwość i gościnę.

Opracował Mikołaj Rajkowski

Fot. Mikołaj Marczak/Artur Kiciak/Monika Dąbrowska

Co o Szkole Letniej mówią wykładowcy? Posłuchaj:

➤ Dr Paweł Milcarek
Dr Mateusz Werner
➤ Prof. Marek A. Cichocki
Dr Marta de Zuniga
➤ Opat Tyniecki O. dr Szymon Hiżycki OSB
➤ Prof. Michał Gierycz
Prof. Piotr Kłodkowski
Krzysztof Zanussi
➤ Aleksandra Rybińska
Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier
Prof. Włodzimierz Marciniak
Philip Steele

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5