Substancja i atrybut. Studium z ontologii – Michael J. Loux

Nakładem wydawnictwa Marek Derewiecki ukazała się nowa pozycja, objęta patronatem Teologii Politycznej, z serii „Daimonion” pt. „Substancja i atrybut. Studium z ontologii” autorstwa Micheal'a J. Loux.

Fragment "Przedmowy" autora:

W niniejszej książce zajmuję się dychotomią, która jest jedną z najważniejszych w ontologii – dychotomią między zwykłymi przedmiotami bądź substancjami a różnymi atrybutami (tj. własnościami, rodzajami i relacjami), które z nimi kojarzymy. Moim celem jest wypracowanie prawidłowego filozoficznego opisu każdego członu tej dychotomii. Będę dowodził, że różne próby zrozumienia substancji lub atrybutów w kategoriach redukcyjnych zawodzą. Spróbuję wykazać, że mówienie o atrybutach jest tylko – mówieniem o atrybutach; i podobnie, mówienie o substancjach jest tylko – mówieniem o substancjach. Rezultatem jest to, co wielu uzna za dziwne połączenie stanowisk – platońskiej teorii atrybutów, w której atrybuty są powszechnikami czy wielorako egzemplifikowalnymi [multiply exemplifiable] bytami, których istnienie jest niezależne od „świata przepływu”, oraz arystotelesowskiej teorii substancji, w której substancje są podstawowymi jednościami nie dającymi się zredukować do bardziej fundamentalnych metafizycznie rodzajów rzeczy.

Tytuł: Substancja i atrybut. Studium z ontologii
Autor: Michael J. Loux
Tłumacz: Tomasz Sieczkowski
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 252
Oprawa: Twarda
ISBN: 978-83-66315-43-3

O autorze:

Micheal J. Loux – amerykański filozof, urodzony 17 sierpnia 1947 roku, jest emerytowanym profesorem filozofii na University of Notre Dame. Podczas kariery akademickiej z powodzeniem łączył pracę badawczą, dydaktyczną i administracyjną. W latach 1974-1982 był kierownikiem studiów filozoficznych, a od 1983 do 1991 pełnił funkcję Dziekana na University of Notre Dame. Autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianych kwestii metafizycznych, np. trzykrotnie wznawiana praca "Metaphysics. A Contemporary Introduction" (pierwsze w 1998), "Nature, Norm and Psyche: explorations in Aristotle's philosophical psychology" (2004) czy "Primary "ousia": An Essay on Aristotle's Metaphysics Z and H" (1991) oraz licznych artykułów, szczególnie dotyczących Arystotelesowskiej metafizyki. 

Książka dostępna na stronie wydawnictwa.